21/05/2024 - 09:04

Phong Điền đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

Các công trình, dự án đầu tư công có vai trò quan trọng, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, huyện Phong Ðiền xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng triển khai các giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tế đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án.

Lãnh đạo huyện Phong Điền thường xuyên kiểm tra thực tế tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Tập trung triển khai

Những ngày này, trên công trường của dự án xây dựng, bổ sung Trường Mầm non Mỹ Khánh, không khí lao động khẩn trương để công trình sớm hoàn thành. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14,14 tỉ đồng. Theo đó, xây dựng bổ sung mới khối phòng với quy mô 9 phòng gồm: phòng nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ, khu vệ sinh giáo viên, xây dựng mới bể nước ngầm. Bên cạnh đó, cải tạo khối hiện trạng thành khối hành chính quản trị, phụ trợ, tổ chức ăn, 1 phòng nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ. Ðồng thời, cải tạo các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như sân khấu, hàng rào, sân, hệ thống thoát nước… Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án góp phần đồng bộ cơ sở hạ tầng đầy đủ và khang trang, nâng cao chất lượng dạy và học. Ðến nay, dự án đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc, đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện hoàn thành các hạng mục còn lại, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra vào cuối tháng 6-2024.

Ông Nguyễn Minh Hiển, đại diện đơn vị thi công dự án xây dựng, bổ sung Trường Mầm non Mỹ Khánh cho biết: Ngay sau khi dự án được khởi công, đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Ðến nay đã hoàn thành phần xây dựng mới, đối với phần cải tạo đang triển khai một số hạng mục. Riêng khối hiện trạng đang phục vụ dạy học, ngay sau khi các em học sinh tổng kết vào cuối tháng 5 này, đơn vị tập trung nhân lực để triển khai thực hiện cải tạo. Với tiến độ như trên, dự án sẽ hoàn thành theo đúng thời gian của hợp đồng thi công đã được ký kết...

Theo UBND huyện Phong Ðiền, trong năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công là 190,584 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn theo tiêu chí định mức là 185,752 tỉ đồng; kế hoạch vốn thành phố hỗ trợ là 4,832 tỉ đồng. Huyện đã phân bổ cho 53 danh mục công trình với tổng vốn là 190,094 tỉ đồng. Cụ thể, vốn theo tiêu chí định mức phân bổ cho 52 danh mục công trình là 185,752 tỉ đồng; vốn thành phố hỗ trợ phân bổ cho 1 danh mục công trình (đường giao thông nông thôn Vàm Xáng - Ba Láng) là 4,342 tỉ đồng. Theo thống kê đến ngày 16-5-2024, tổng vốn đã giải ngân là 47,35 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 24,84% kế hoạch. Trong đó, giải ngân vốn theo tiêu chí định mức đạt 23,28% kế hoạch; giải ngân vốn thành phố hỗ trợ đạt 94,7% kế hoạch.

Vạch lộ trình giải ngân

Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình, dự án đã trở thành động lực quan trọng có tính chất "mở đường" thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được huyện Phong Ðiền chú trọng, nỗ lực thực hiện. Huyện xây dựng lộ trình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 cho các quý tiếp theo. Cụ thể, giải ngân quý II-2024 đạt tỷ lệ 31,48% kế hoạch; giải ngân quý III-2024 đạt tỷ lệ 70,56% kế hoạch và đến cuối năm 2024 giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ trên 95% kế hoạch.

Năm 2024, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền được UBND huyện giao nguồn vốn xây dựng cơ bản là 150,305 tỉ đồng. Ðến đầu tháng 5-2024, đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 31,7 tỉ đồng, đạt 21,08% kế hoạch vốn. Theo dự kiến đến quý IV-2024, sẽ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản khoảng 145 tỉ đồng, đạt 96,47% kế hoạch vốn. Trong năm 2024, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện triển khai thực hiện 20 dự án, công trình. Bao gồm: 11 dự án khởi công mới (2 dự án đã khởi công; 5 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu; 2 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư và 2 dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng); 9 công trình chuyển tiếp (1 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng là tuyến đường Vàm Xáng - Ba Láng và 8 công trình đang triển khai thi công).

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền cho biết: Ðể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ đã đề ra, Ban tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ quá trình triển khai thi công của các dự án, đẩy nhanh tiến độ khối lượng công việc để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng cũng như đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, đảm bảo triển khai theo kế hoạch đã đề ra…

Với quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ, chất lượng, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền cho biết: Huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đôn đốc và kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án. Ðối với các công trình đang triển khai thực hiện, huyện yêu cầu chủ đầu tư làm việc với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, cử cán bộ giám sát công trình, đảm bảo thực hiện đúng theo tiến độ mà kế hoạch đã đề ra, tránh trường hợp thi công cầm chừng; giám sát chất lượng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Với các dự án khởi công mới, quan tâm công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công. Mặt khác, sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán khi đã đạt khối lượng, chất lượng theo quy định; đối với công trình hoàn thành, khẩn trương lập thủ tục quyết toán dự án...

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết