03/10/2014 - 21:54

Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 8

Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII diễn ra từ 6-9/10, tập trung chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc trong tháng 10 này.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 6-10 sẽ diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội (mới), Ba Đình, Hà Nội.

Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2015; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; cho ý kiến về việc chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; nghe Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014; Chính phủ báo cáo về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Pháp lệnh cảnh sát môi trường và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết