03/02/2020 - 08:21

Phê duyệt kế khoạch lựa chọn nhà thầu công trình tuyến lộ Hậu Tân Thạnh Tây

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt kế khoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp, mở rộng tuyến lộ Hậu Tân Thạnh Tây, quận Cái Răng (Quyết định số 129/QĐ-UBND).

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến lộ Hậu Tân Thạnh Tây sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thành phố phê duyệt 13 gói thầu tư vấn, giám sát thi công, xây lắp, bảo hiểm gói thầu xây lắp… Trong đó, gói thầu xây lắp đường giao thông và 1 cầu trên tuyến có giá trị lớn nhất với hơn 26,92 tỉ đồng, gói thầu tư vấn giám sát thi công hơn 690 triệu đồng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu 13 gói thầu này trong quý I và quý II-2020, bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và chỉ định thầu rút gọn.

UBND TP Cần Thơ cũng giao UBND quận Cái Răng (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo đúng quy định.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết