12/03/2013 - 20:20

Phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới

(CT)- Nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về chủ trương xây dựng nông thôn mới (XDNTM); phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí về XDNTM tại cơ sở, qua đó tạo sự chuyển biến về chất lượng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh trên địa bàn nông thôn, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 324/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia XDNTM giai đoạn 2013-2020.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2015, 100% tổ chức Đoàn các cấp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về XDNTM; 100% cơ sở Đoàn có hoạt động, công trình, phần việc phục vụ XDNTM hằng năm. Các tổ chức Đoàn hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng tối thiểu 1 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên/năm/xã… Đến năm 2020, không có hộ đói do thanh niên làm chủ hộ và giúp 20.000 hộ thanh niên nghèo thoát nghèo bền vững. Mỗi năm, các cơ sở Đoàn tham gia sửa chữa, bảo dưỡng tối thiểu 5.000km đường giao thông nông thôn; 2.000km thủy lợi nội đồng. Năm 2020, xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 5.000 Tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh niên, 5.000 tổ tiết kiệm tại các xã… Để hoàn thành mục tiêu trên, Đề án đề ra các giải pháp cụ thể về thông tin, tuyên truyền; xây dựng Đoàn, Hội vững mạnh; tham gia xây dựng hạ tầng cảnh quan, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn… Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình Mục tiểu quốc gia XDNTM, nguồn kinh phí của Trung ương Đoàn, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa…

M.T

Chia sẻ bài viết