09/03/2018 - 09:05

Phê duyệt danh mục đầu tư 18 khu đô thị mới và 2 khu tái định cư trên địa bàn TP Cần Thơ

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 539/QĐ-UBND phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới và khu tái định cư trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020. Danh mục này gồm 18 khu đô thị mới và 2 khu tái định cư.

Các khu đô thị mới gồm: Khu đô thị mới phường An Bình (Khu 1) có tổng diện tích khu đất khoảng 164,3ha; Khu đô thị mới phường An Bình (Khu 3) khoảng 48,75ha; Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy (Khu 1) khoảng 82,7ha; Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy (Khu 2) 95,3ha; Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy (Khu 3) diện tích 72,3ha; Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy (Khu 4) khoảng 12,9ha; Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy (Khu 5) 85,35ha; Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy (Khu 9) diện tích 30,04ha; Khu đô thị mới Cồn Khương, tổng diện tích khu đất khoảng 50,9ha; Khu đô thị mới lô 1A, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Cần Thơ, tổng diện tích khu đất khoảng 60,2ha; Khu đô thị mới - Khu 1 (lô số 6C), tổng diện tích khu đất khoảng 26,98ha; Khu đô thị mới - Khu 2 (lô số 10) khoảng 54,1ha; Khu đô thị mới - Khu 3 (lô số 14A) 51,32ha; Khu đô thị mới - Khu 4 (lô số 16B) khoảng 21,96ha; Khu đô thị mới phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn khoảng 10,7ha; Khu đô thị mới phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn khoảng 22,6ha; Khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 91 (đoạn từ rạch Ông Tành đến rạch Tắc Ông Thục), phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn khoảng 41,75ha và Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học (nối dài), quận Thốt Nốt, diện tích khu khoảng 22ha.

2 khu tái định cư gồm: Khu tái định cư phường An Bình (Khu 2), thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh, tổng diện tích khu đất khoảng 58,4ha; Khu tái định cư (lô số 7B), thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Cần Thơ, tổng diện tích khu đất khoảng 23ha.

UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương có liên quan tổ chức công bố danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới và khu tái định cư trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 theo quy định. Tham mưu đề xuất trình UBND thành phố ban hành tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí đã được ban hành.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết