04/03/2011 - 10:32

Phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp hóa

(TTXVN)- Ngày 3-3-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 333/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu chung của đề án là phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, có hiệu quả, sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững.

Đề án nêu rõ, mục tiêu đến năm 2020 sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 4,5 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5 - 5,5 tỉ USD, giải quyết việc làm cho khoảng 3,5 triệu người. Trong đó, cá tra đạt sản lượng khoảng 1,5 đến 2 triệu tấn, tăng trưởng trung bình là 4,8% năm; cá biển đạt 200.000 tấn, tăng trưởng trung bình là 14,9%/năm; tôm càng xanh đạt 60.000 tấn, tăng trưởng trung bình là 11,6%/năm... Ngoài ra, Đề án sẽ hoàn thiện hệ thống nghiên cứu, sản xuất, cung ứng giống thủy sản từ Trung ương đến các địa phương. Đến năm 2015, cung cấp 100% giống thủy sản cho nhu cầu nuôi; 70% giống các đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tôm càng xanh, rô phi, nhuyễn thể) là giống sạch bệnh. Phấn đấu đến 2020, 100% giống các đối tượng nuôi chủ lực là giống chất lượng cao sạch bệnh...

Chia sẻ bài viết