27/11/2012 - 08:49

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Phát triển mạnh mô hình hợp tác xã kiểu mới, đi lên CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi làm việc tại Tỉnh ủy Vĩnh Long.
Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh Tây Nam bộ, trong hai ngày 25-26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, để kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Cùng đi với Tổng Bí thư có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và nhiều ban, bộ, ngành Trung ương. Chiều 26-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy các cấp bộ Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã bám sát các chủ trương lớn của Trung ương, vận dụng triển khai vào thực tế tại địa phương và đã đạt những bước phát triển khá toàn diện, với những chuyển biến rõ rệt, thể hiện qua những con số đầy ấn tượng. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,82%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 6.500 tỉ đồng, sản lượng lúa đạt trên 1 triệu tấn/năm. GDP bình quân đạt 31,82 triệu đồng/người/năm. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thực tế tại Vĩnh Long càng khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của nông nghiệp, nông thôn, nông dân đối với sự phát triển chung của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Càng đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, càng cần phải coi trọng nông nghiệp. Tại Vĩnh Long, công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tập trung thực hiện, nhân dân hưởng ứng tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới ở tất cả 89 xã. Các nguồn lực đầu tư được tăng cường, năm 2012 vốn lồng ghép đầu tư xây dựng nông thôn mới là 365,6 tỉ đồng, tăng 64% so với năm 2011. Cơ sở hạ tầng không ngừng được cải thiện, tạo thuận lợi cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ về cơ chế chính sách, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc tiếp cận nguồn vốn, giữ vững ổn định giá cả đầu vào, bảo đảm đầu ra cho nông sản... đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Vĩnh Long và giao các cơ quan chức năng xem xét, sớm có ý kiến phản hồi đối với tỉnh.

Về phương hướng sắp tới, Tổng Bí thư chỉ rõ, cần nhận rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cả về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, nguồn lực con người, tổ chức; bám sát các chủ trương, đường lối của Trung ương, tổng kết kinh nghiệm thực tế, trên cơ sở đó đề ra cách làm phù hợp, khả thi, huy động nguồn lực cộng đồng, tăng cường liên kết vùng để phát triển.

Tổng Bí thư lưu ý, Vĩnh Long cần tiếp tục dồn sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, tăng cường liên kết các khâu trong quy trình sản xuất, tăng cường liên kết 4 nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, Nhà nước, phát triển mạnh mô hình hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp, bởi đây là mô hình tất yếu, là hướng đi hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với phát triển kinh tế, Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Vĩnh Long, cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các đối tượng có công, gia đình chính sách, xóa giảm nghèo bền vững, phòng chống hiệu quả các tệ nạn xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, không dừng lại với những kết quả ban đầu đã đạt được. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình mới chỉ là một việc trong bốn nhóm giải pháp đã đề ra, công tác tổ chức, công tác cán bộ... cũng là xây dựng Đảng. Cần phải có cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chống lợi ích cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, học và làm theo Bác từ cách ăn, ở, đi lại, tiếp xúc với dân, giữ gìn lối sống giản dị, trong sáng; đồng thời tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tổng kết thực tiễn, chỉ đạo sâu sát, có như vậy mới được nhân dân tin yêu và đồng tình ủng hộ.

Trước đó, chiều 25-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm; đến thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

NGUYỄN SỰ - PHẠM BÌNH (TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi làm việc tại Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết