11/12/2017 - 10:25

Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, các cấp ủy đảng huyện Phong Điền đẩy mạnh phát triển đảng viên (ĐV) trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Đến nay, tỷ lệ ĐV trong lực lượng DQTV của huyện đạt 26,7%. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và các phong trào cách mạng tại cơ sở.

Qua các hoạt động, phong trào, nhiều cán bộ, chiến sĩ DQTV thị trấn Phong Điền được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Lực lượng DQTV thị trấn tăng gia sản xuất.

Theo đồng chí Lê Văn Khôi, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa, những năm qua, Đảng ủy chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã và các ấp lựa chọn những người có phẩm chất chính trị bảo đảm tiêu chuẩn, tâm huyết, nhiệt tình xây dựng lực lượng DQTV. Đồng thời tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua để lực lượng DQTV tham gia. Qua đó, lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu giới thiệu cấp ủy chăm bồi, kết nạp vào Đảng. Đồng chí Nguyễn Minh Hiền, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban CHQS xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các ấp tổ chức các phong trào, như: ra quân vệ sinh môi trường, tu sửa giao thông nông thôn, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, lao động giúp dân… Qua đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 18 cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV được cử đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng; trong đó, có 15 cán bộ, chiến sĩ được kết nạp vào Đảng. Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển ĐV trong lực lượng DQTV, đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ tại Ban CHQS xã, tất cả các đồng chí Trung đội trưởng, Ấp đội trưởng, Tiểu đội trưởng đều là ĐV...

Ở thị trấn Phong Điền, công tác phát triển ĐV trong lực lượng DQTV được các cấp ủy đảng chú trọng. Theo đồng chí Lê Minh Viễn, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn, hằng năm, cùng với tham mưu Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển ĐV, Chi bộ và Ban CHQS thị trấn phối hợp với các ấp tuyển chọn những người đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng đưa vào lực lượng DQTV. Đồng thời, quan tâm công tác giáo dục, chăm bồi, tạo điều kiện để các lực lượng DQTV phấn đấu trở thành đảng viên. Chi bộ, Ban CHQS thị trấn phối hợp tổ chức các hoạt động, phong trào tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự, thi đua huấn luyện giỏi, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, vệ sinh môi trường, nâng cấp các công trình giao thông…

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, mỗi năm Ban CHQS thị trấn có  từ 5-7 cán bộ, chiến sĩ DQTV được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 3-4 cán bộ, chiến sĩ DQTV được kết nạp vào Đảng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ DQTV được kết nạp vào Đảng phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như đồng chí Mai Hoàn Toàn, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân Thường trực. Năm 2015, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đồng chí tham gia vào Tiểu đội Dân quân thường trực thị trấn. Nhờ tích cực trong công tác, tháng 5-2016 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Đồng chí Toàn bộc bạch: “Trở thành ĐV, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn trong mọi nhiệm vụ, nhất là tích cực huấn luyện, lao động giúp dân, tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự,… góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương”.

Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, huyện có 113 cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV được kết nạp vào Đảng, nâng tỷ lệ ĐV trong lực lượng DQTV đạt 26,7% (cao hơn tỷ lệ chung của thành phố gần 2%. Đến nay, tất cả 7 chi bộ quân sự xã, thị trấn có Ban Chi ủy 3 đồng chí; hầu hết các đồng chí Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng DQTV và Ấp đội trưởng đều là ĐV… Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh phát triển ĐV trong lực lượng DQTV. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh…

Bài, ảnh: ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết