09/04/2017 - 15:46

Phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer

Nhiều năm qua, cùng với thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, các cấp ủy Đảng trong thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tộc Khmer học tập tiến bộ và cống hiến, chú trọng công tác phát triển đảng viên (ĐV) trong đồng bào dân tộc Khmer. Tuy nhiên, việc phát triển (ĐV) trong đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế đòi hỏi các cấp ủy đảng có giải pháp đồng bộ hơn nữa.

Những kết quả đáng ghi nhận

TP Cần Thơ có khoảng hơn 22.000 người dân tộc Khmer, chiếm tỷ lệ khoảng 1,8% dân số của thành phố, sinh sống tập trung chủ yếu ở quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, những năm qua, các cấp ủy đảng thành phố có nhiều nỗ lực trong công tác chăm bồi, phát triển ĐV trong đồng bào dân tộc Khmer và đã đạt kết quả đáng ghi nhận.

 Đồng chí Danh Thành, Bí thư Đảng ủy xã Thới Xuân (bìa phải) tham quan mô hình nuôi bò của đồng bào dân tộc Khmer.

Tìm hiểu thực tế ở huyện Cờ Đỏ, đồng chí Phạm Minh Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Cờ Đỏ có 8.697 người dân tộc Khmer, chiếm tỷ lệ 6,7% dân số. Nhiều năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện đã chỉ đạo các đoàn thể tích cực vận động, tập hợp người dân tộc Khmer tham gia vào các tổ chức chính trị; tạo điều kiện cho người dân tộc Khmer làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị; phát động đoàn viên, hội viên là người dân tộc Khmer tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn; tổ chức nhiều phong trào cách mạng để thu hút đoàn viên, hội viên người dân tộc Khmer tham gia. Qua các phong trào, nhiều đoàn viên, hội viên là người dân tộc Khmer tiêu biểu được kết nạp vào Đảng. Tính từ năm 2010 đến nay, huyện Cờ Đỏ có 70 người dân tộc Khmer được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đến nay Đảng bộ huyện có 103 ĐV người dân tộc Khmer, chiếm tỷ lệ 3,72% ĐV toàn huyện. Điều phấn khởi là những người dân tộc Khmer khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đều trưởng thành, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Không riêng huyện Cờ Đỏ, cấp ủy đảng các địa phương khác cũng luôn quan tâm phát triển ĐV trong đồng bào dân tộc Khmer. Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, từ năm 2010 đến nay, thành phố có 198 người dân tộc Khmer được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số ĐV người dân tộc Khmer trong toàn đảng bộ thành phố lên 477 người, chiếm tỷ lệ 1,01%.

Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển ĐV trong đồng bào dân tộc Khmer thời gian qua vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Ở quận Ô Môn có 5.104 người dân tộc Khmer, chiếm tỷ lệ 3,66% dân số của quận nhưng từ năm 2010 đến nay chỉ kết nạp được 23 người dân tộc Khmer vào Đảng; tỷ lệ ĐV người dân tộc Khmer chỉ chiếm 1,87% ĐV của quận. Ở huyện Thới Lai, có 4.414 người dân tộc Khmer, chiếm tỷ lệ 3,59% dân số, nhưng từ năm 2010 đến nay chỉ kết nạp được 35 người dân tộc Khmer vào Đảng; tỷ lệ ĐV người dân tộc Khmer chỉ chiếm 1,76% ĐV của huyện.

Lãnh đạo Ban Tổ chức các quận ủy, huyện ủy cho biết: Nguyên nhân kết nạp ĐV trong đồng bào dân tộc Khmer còn ít là do người dân tộc Khmer tham gia vào tổ chức đoàn hội và hệ thống chính trị rất ít; điều kiện về trình độ học vấn không đảm bảo yêu cầu quy định của Điều lệ Đảng; đoàn viên, hội viên là người dân tộc Khmer tham gia các phong trào cách mạng còn hạn chế, phấn đấu không liên tục…

Nhằm đẩy mạnh việc phát triển ĐV trong đồng bào dân tộc Khmer, lãnh đạo Ban Tổ chức các quận ủy, huyện ủy cho biết: Thới gian tới sẽ tham mưu cấp ủy quan tâm thu hút, giới thiệu việc làm đối với con em đồng bào dân tộc Khmer khi ra trường; rà soát nắm chặt trình độ học vấn của những cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng người dân tộc Khmer tiêu biểu để mở các lớp bổ túc văn hóa. Tiếp tục chăm bồi, phát triển ĐV đối với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, nông dân người dân tộc Khmer sản xuất kinh doanh giỏi… Đồng thời, tham mưu cấp ủy chỉ đạo xây đội ngũ cán bộ kế thừa tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc tạo điều kiện tham gia vào hệ thống chính trị ở địa phương. 

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết