04/03/2019 - 08:01

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên 

Ðây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) được các cấp ủy đảng trong thành phố triển khai hiệu quả. Tùy đặc điểm tình hình, nhiều cấp ủy Ðảng đã đề ra những chương trình, hoạt động thiết thực giúp cán bộ, đảng viên thể hiện được phẩm chất, năng lực, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối công tác... Qua đó, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Cán bộ, đảng viên chi bộ ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động; thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các công trình tại địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Chi bộ khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, một trong những cách làm thiết thực để phát huy vai trò cán bộ, đảng viên là gắn với công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Qua đó giúp từng đồng chí tự phấn đấu, trau dồi, nâng dần bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn vai trò, nhiệm vụ công tác. Tại chi bộ khu vực, 5 đồng chí trong cấp ủy đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể và kiêm nhiệm công tác tổ trưởng các tổ đảng. Một số đảng viên khác được phân công hỗ trợ các tổ tự quản trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, như: thu thuế, vận động nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội…

Chi bộ khu vực 7 rất quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên; kịp thời sàng lọc, xóa tên những đảng viên bỏ sinh hoạt, không hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Chi bộ khu vực 7, chia sẻ: “Chi bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, chăm bồi lý tưởng, động cơ phấn đấu cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong cuộc họp chi bộ hằng tháng, đồng chí Bí thư, cấp ủy gợi ý những vấn đề trọng tâm để đảng viên góp ý, thảo luận; tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các đảng viên tham gia họp lệ; vận dụng hình thức miễn sinh hoạt tạm thời đối với những đảng viên đi làm ăn xa…”.  3 năm gần đây, Chi bộ đã đề nghị xóa tên 3 đảng viên (trong đó có 1 đảng viên do chi bộ kết nạp). Hiện tại, chi bộ có 53 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên miễn sinh hoạt và 11 đảng viên miễn sinh hoạt tạm thời...

Theo kinh nghiệm của một số đồng chí bí thư chi bộ, nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân, nhất là phải tiền phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ, phong trào của địa phương, đơn vị; phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó hết mình với chức trách, nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết, luôn lắng nghe ý kiến và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân… Đồng chí Nguyễn Văn Đấu, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Trưởng khu vực 4 phường Thới Bình, quận Ninh Kiều chia sẻ: “Tôi phân công đảng viên trong chi bộ làm tốt công tác dân vận, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương phát động; đồng thời, giám sát cùng với cán bộ khu vực trong một số hoạt động của địa phương”.

Cũng với tinh thần “đảng viên đi trước”, thời gian qua, cấp ủy các chi bộ rất chú trọng phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong công tác vận động nhân dân. Nổi bật như ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, hầu hết cán bộ, đảng viên đi đầu trong thực hiện và vận động nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất, xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn; 100%  hộ gia đình đảng viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện... Đồng chí Vũ Văn Hiến, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, nhấn mạnh: “Tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên không chỉ tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, nhất trí trong nội bộ; là tiền đề quan trọng để địa phương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn gầy dựng được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng”.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết