18/12/2008 - 08:49

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư:

Phát huy vai trò của báo chí trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 17-12, chủ trì cuộc giao ban với khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động. Các cơ quan báo chí cần giới thiệu sâu rộng những tấm gương, cá nhân, đơn vị điển hình để phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng lan tỏa...

Đánh giá tổng quát, đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng: Việc triển khai cuộc vận động của khối các cơ quan Trung ương đã được tiến hành nghiêm túc hơn, bài bản hơn. Đa số cán bộ đảng viên, người lao động đã nhận thức đầy đủ mục đích yêu cầu của cuộc vận động. Hành động “làm theo” cũng chuyển biến ngày càng mạnh mẽ, thể hiện rõ nét nhất trong thực hành tiết kiệm, sửa đổi lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho dân, chăm lo cải thiện đời sống của người nghèo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái...

Tuy nhiên, đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ rõ: Mức độ chuyển biến trong nhận thức không đồng đều giữa các Bộ, ngành Trung ương, giữa các đơn vị trong cơ quan Trung ương. Kết quả việc làm theo tấm gương của Bác chưa tạo thành động lực ở cơ quan đơn vị, chưa hình thành tấm gương sáng, chưa tạo sự lan tỏa rộng. Việc tổ chức, triển khai chưa tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa sâu, chưa sáng tạo. Việc phát hiện những nhân tố, điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp chưa nhiều nên hiệu quả và tác dụng chưa đạt như mong muốn.

Đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu: Trong thời gian tới, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cần quan tâm xây dựng đơn vị điểm học tập và làm theo gương đạo đức của Bác để nhân rộng, tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo của mỗi cá nhân, tổ chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở mỗi cá nhân. Các cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, liên tục, kiên trì, phát huy tính chủ động sáng tạo của tổ chức cơ sở gắn cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đạo đức văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Cuộc vận động phải triển khai và được kiểm tra thường xuyên, lồng ghép với hoạt động của từng giới, từng ngành, hình thành tính tự giác của mỗi cá nhân, trong đó đặc biệt đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết