04/12/2017 - 10:26

Phát huy vai trò cấp ủy 

Khi bàn về các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhiều cán bộ, đảng viên nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng các cấp. Chính sự đoàn kết, gương mẫu của tập thể và từng cá nhân trong cấp ủy sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng.

Chi bộ khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều tổ chức cuộc họp cấp ủy mở rộng triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017. Ảnh: QUỲNH LAM

Bà Lê Thị Hòa, Bí thư Chi bộ khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, khẳng định: “Chính sự đoàn kết của tập thể chi bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân khu vực, nhất là vai trò nòng cốt của các đồng chí trong cấp ủy, năm 2017, khu vực 6 đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra”. Cũng theo bà Hòa, hiện Chi bộ khu vực có 123 đảng viên. Trước đây cấp ủy có 7 đồng chí, nhiệm kỳ này rút lại còn 5 đồng chí. Điều này đồng nghĩa với trách nhiệm và công việc của từng đồng chí trong cấp ủy tăng lên. Tuy nhiên, chính nhờ phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, từng cấp ủy viên thể hiện tốt vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, khu vực đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Với vai trò hạt nhân, nòng cốt, bà Lê Thị Hòa luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình hoạt động của từng chi hội, đoàn thể, từ đó, đề ra những giải pháp sát đúng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Chi ủy đều đề ra mốc thời gian để thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc được nêu trong các cuộc sinh hoạt chi bộ đều được cấp ủy bàn bạc, giải quyết ngay trong tháng. Trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từng đảng viên đăng ký việc làm theo thiết thực, phù hợp. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ, đảng viên.

Theo kinh nghiệm của một số cấp ủy, để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, ngoài việc nêu cao tinh thần đoàn kết, chi ủy chi bộ luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, tạo điều kiện để đảng viên đóng góp ý kiến... Ông Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Chi bộ khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, cho biết: “Qua sinh hoạt, từng cấp ủy viên, đảng viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc”. Theo ông Linh, giải pháp để nâng cao trách nhiệm, vai trò cấp ủy là phân công, phân nhiệm rõ ràng, gắn từng cấp ủy viên với nhiệm vụ công tác cụ thể. Theo đó, đồng chí Bí thư phụ trách công tác tuyên giáo và bảo vệ nội bộ, đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra, 3 chi ủy viên lần lượt phụ trách công tác tổ chức, Trưởng khu vực và Trưởng ban Công tác Mặt trận.   

Những nhiệm kỳ trước, cấp ủy chi bộ khu vực Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn chỉ có Bí thư. Nhiệm kỳ 2017-2020, bầu Ban chi ủy để lãnh, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ hơn. Những năm qua, cán bộ, đảng viên chi bộ lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện tốt các mặt công tác của địa phương. Từng cán bộ, đảng viên luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân nên đề ra những chương trình, hoạt động sát hợp. Hầu hết các chỉ tiêu được giao, khu vực đều hoàn thành sớm. Trong đó nổi bật là công tác vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường; vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình… Từ đó đời sống người dân được cải thiện, bộ mặt khu vực ngày càng đổi mới. Theo ông Lê Văn Mau, Bí thư Chi bộ khu vực Thới Thạnh, muốn chủ trương, phong trào chung của địa phương đạt hiệu quả, bản thân người đảng viên, nhất là các đồng chí trong cấp ủy phải gương mẫu thực hiện trước, “nói đi đôi với làm”. Từ đó, người dân thấy được những việc làm hiệu quả, thiết thực sẽ đồng tình làm theo...

Đó cũng là kinh nghiệm, cách làm đang được nhiều cấp ủy thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết