20/10/2019 - 16:19

Đồng chí Dương Thị Kim Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy phường An Lạc:

Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đảng bộ phường An Lạc có 12 chi bộ, với 263 đảng viên. Hơn 3 năm qua, Đảng ủy phường triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (CBĐV). Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII (NQTW4) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) đã tạo nhiều chuyển biến trong nhận thức, hành động của CBĐV ở đảng bộ phường.

Đảng ủy, các cấp ủy tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong CBĐV; chỉ đạo CBĐV cam kết thực hiện NQTW4 và Quy định 55 của Bộ Chính trị, đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 bằng những hành động thiết thực gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQTW4, Quy định 55 và Chỉ thị 05; đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nhằm giúp CBĐV phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa sai phạm. Các cấp ủy, chính quyền đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả, chú trọng gắn việc thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại địa phương. Nổi bật là xây dựng thành công phường văn minh đô thị. Trong đó, việc vận động xã hội hóa nâng cấp các hẻm nhánh, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, làm đường thoát nước, lắp camera an ninh… đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của bà con, mạnh thường quân đóng góp trong năm 2018 với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Công tác xây dựng đảng cũng được chú trọng thực hiện. Năm 2015, 2016, 2017, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và năm 2018 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn NQTW4 gắn với Chỉ thị 05, Đảng ủy phường tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên kiểm tra, giám sát để ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CBĐV. Đồng thời, phát huy tinh thần nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra...

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết