14/08/2011 - 09:20

Phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức phục vụ CNH, HĐH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các nhà khoa học. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

(Chinhphu.vn) - Hôm qua 13-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 BCH TW Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Nghị quyết 27 là văn bản quan trọng, khẳng định sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức Việt Nam, trong đó có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Thực hiện Nghị quyết 27, đối với các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, Liên hiệp Hội đã chú trọng và nâng cao chất lượng trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tập hợp nhiều trí thức tiêu biểu, các nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện các đề án, chính sách lớn có tính chất phức tạp, đa ngành. Tổ chức nhiều hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức góp phần nâng cao dân trí; xã hội hóa khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường...

Liên hiệp Hội cũng chú trọng đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác để giải quyết những vấn đề chung của đất nước.

Bên cạnh đó cũng tồn tại một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện như công tác củng cố và phát triển tổ chức của Liên hiệp Hội, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố chưa được quan tâm đúng mức; phát triển nhanh về số lượng nhưng năng lực và hiệu quả hoạt động còn hạn chế; tỷ lệ tập hợp trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức Việt kiều còn thấp. Hoạt động của Liên hiệp Hội còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, điều kiện làm việc. Hiện vẫn chưa có cơ chế để Nhà nước giao kinh phí thực hiện các chương trình, dự án quy mô quốc gia.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp to lớn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vào những thành tựu chung của đất nước, đặc biệt Liên hiệp Hội đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng Bí thư cho rằng Liên hiệp cần tiếp tục tập hợp đông đảo trí thức khoa học và công nghệ, trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động...

Liên hiệp Hội cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan của Đảng và Nhà nước, để phát huy vai trò của Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp vào hoạch định chính sách, điều hành các dự án lớn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, chính các cơ quan cũng phải có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Liên hiệp Hội phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

AN BÌNH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các nhà khoa học. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Chia sẻ bài viết