03/07/2015 - 08:32

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy:

Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế xây dựng quận Bình Thủy ngày càng phát triển nhanh, bền vững

 

Hôm nay, ngày 3-7-2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2015-2020, chính thức khai mạc. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, quân và dân quận Bình Thủy đã tập trung tổ chức thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết:

- Được sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Thành ủy, UBND thành phố, sự hỗ trợ của Quân khu 9, các sở, ban, ngành thành phố, sự đồng thuận của nhân dân, nhất là lực lượng cán bộ hưu trí, cùng với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Quận ủy Bình Thủy đã lãnh đạo và tập trung xây dựng quận đạt nhiều thành tựu quan trọng, đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng các mặt công tác về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đời sống nhân dân được nâng lên rõ nét. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của hệ thống chính trị, quận tập trung tranh thủ các nguồn vốn và xã hội hóa để khởi công, khánh thành nhiều công trình kịp thời phục vụ nhu cầu dân sinh, mang hiệu quả kinh tế thiết thực. Đặc biệt, có nhiều công trình mang tính đột phá đã được thành phố đánh giá cao, như: vận động xã hội hóa kéo điện ngầm qua Cồn Sơn; hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xây dựng xong trụ sở Quận ủy-Ủy ban nhân dân quận các phường, mạng lưới trạm y tế, trường mầm non 8 phường; nâng cấp mở rộng nhiều điểm trường, chợ, nhà thông tin khu vực, khu tái định cư phục vụ các dự án, hệ thống giao thông các phường...

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, quận Bình Thủy tiếp tục phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua, xây dựng nhiều công trình thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể, kinh tế quận có bước phát triển mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: "công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp đô thị"; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng trưởng khá (bình quân: 16,3%, năm 2010 đạt 16%). Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tiếp tục tăng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển về qui mô và chất lượng. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển nhanh và mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của nhân dân. Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đang được nhân rộng.

Trong 5 năm qua, quận cũng đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,56% (đầu năm 2010 là 3,42%, giảm được 2,86%). Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được nâng chất. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Bình Thủy, giai đoạn 2010-2015, nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: P. LAM

* Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy đã triển khai thực hiện những giải pháp gì để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng?

- Để tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Quận ủy đề ra các giải pháp là thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên. Quận ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình tổ chức.

Quận ủy cũng đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Qua đó, các TCCSĐ tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm những trường hợp có sai phạm. Đặc biệt, qua việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch "làm theo" một cách cụ thể, thiết thực; có nhiều mô hình đã tạo sức lan tỏa trong nhân dân như: vận động xã hội hóa xây dựng hạ tầng; xây dựng khu dân cư khuyến học, khuyến tài; phong trào nâng cấp hẻm, chỉnh trang đô thị; mô hình sản xuất giỏi, chăm lo đời sống nhân dân,... Đa số cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm, đổi mới phong cách làm việc. Từ đó, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.

Quận cũng đã nâng chất "diễn đàn đối thoại với cán bộ, đảng viên cơ sở và công dân" góp phần đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Hàng năm, Ban Thường vụ Quận ủy luôn hoàn thành sớm chương trình kiểm tra, giám sát. Quận ủy quan tâm làm việc các phường, phòng, ban, ngành về tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; làm việc định kỳ với các Ban Xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận theo quy chế; thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực thi công vụ, công tác cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền, qua đó kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện các mặt công tác đạt hiệu quả. Các cấp ủy cũng quan tâm nhiều hơn việc uốn nắn, ngăn ngừa những sai phạm của đảng viên. Qua đó, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Bình quân tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng "trong sạch vững mạnh" đạt 94%, riêng năm 2014 đạt 50% theo quy định. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98%. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn.

* Công tác cán bộ là khâu then chốt, là nhân tố quyết định sự thắng lợi trên mọi mặt công tác. Tại quận Bình Thủy, công tác này được triển khai thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

- Trong nhiệm kỳ, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện dân chủ, đúng quy định. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực, nhiệm kỳ qua, Quận ủy Bình Thủy luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ theo hướng đạt chuẩn. Hầu hết cán bộ được đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, có 52 đồng chí được đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 316 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; 31 đồng chí được đào tạo thạc sĩ trở lên. Quận đã mở nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp thành phố mở các lớp trung cấp chính trị, quản lý nhà nước để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn về chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước được nâng lên, đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ. 100% cán bộ, công chức bộ phận "một cửa" quận và phường đạt chuẩn theo quy định. Nhờ vậy, bước sang nhiệm kỳ 2015-2020, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của quận được nâng lên. Riêng ban chấp hành đảng bộ 8 phường, tỷ lệ nữ tham gia chiếm 42,5%, tỷ lệ trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) chiếm 17,5%; trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm trên 80%; trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân chiếm tỷ lệ 25,2%, trung cấp chiếm tỷ lệ 52%".

Việc điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phần lớn phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ. Việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/QU của Quận ủy về phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở được nâng chất, tạo được điểm nhấn nổi bật trong công tác cán bộ. Qua đó, tạo điều kiện cán bộ rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác cơ sở, nhiều đồng chí đã được trưởng thành.

* Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung bàn bạc, xác định mục tiêu, phương hướng, những nhiệm vụ trọng tâm gì cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020?

- Nhiệm kỳ 2015-2020, quận tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa - xã hội; bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, là vành đai xanh của thành phố, địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng- an ninh, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển của thành phố. Trên cơ sở đó, Quận ủy sẽ chỉ đạo các TCCSĐ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển quận Bình Thủy theo hướng: "công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp đô thị". Tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của quận gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh "trật tự, kỷ cương đô thị", xây dựng quận Bình Thủy: "sáng-xanh-sạch-đẹp". Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI (2015-2020) đề ra, Đảng bộ sẽ tập trung dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các khâu đột phá: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phát triển nông nghiệp đô thị, hình thành vành đai xanh của thành phố, gắn với phát huy các di tích lịch sử, văn hóa và du lịch sinh thái trên địa bàn quận.

* Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀI THU (thực hiện)

Chia sẻ bài viết