14/09/2018 - 21:25

Phát huy giá trị các điển hình tiên tiến để dẫn dắt, giáo dục thế hệ trẻ 

(CT) - Ngày 14-9-2018, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, làm Trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” (Chỉ thị 42) tại TP Cần Thơ.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Q. THÁI
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBMTTQ Việt Nam thành phố và một số sở, ngành liên quan tiếp đoàn.

Thực hiện Chỉ thị 42, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục thanh thiếu nhi. Từ năm 2015 đến nay, có 38 đồng chí được cử học tập, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; cuối năm 2017, 100% cán bộ chuyên trách công tác Đoàn cấp quận, huyện và thành phố đạt trình độ cao đẳng, đại học. Thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất và kinh phí để xây dựng trường học, công trình phúc lợi, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi. Đến nay, thành phố có 286/460 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62,17%; 2 trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi, 3 nhà văn hóa thiếu nhi. Hằng năm, tuổi trẻ thành phố tổ chức nhiều phong trào tình nguyện thiết thực, như: Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới… Qua đó, tạo môi trường giúp thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành. Từ năm 2015 đến 2017, các cấp bộ Đoàn giới thiệu 9.349 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, qua đó, có 5.952 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.  

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, ghi nhận những ý kiến phát biểu của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Q. THÁI
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, ghi nhận những ý kiến phát biểu của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Q. THÁI

Phát biểu tại buổi giám sát, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong lưu ý, TP Cần Thơ cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Chỉ thị 42; nâng cao trách nhiệm, vai trò của xã hội trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi, đi đôi với việc phát huy giá trị các điển hình tiên tiến để dẫn dắt, giáo dục thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, tuổi trẻ thành phố cần xác định giá trị cốt lõi, ưu điểm, hạn chế của thanh niên thành phố, để đề ra giải pháp phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế trong công tác thanh niên. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết