14/03/2009 - 09:59

Phát hành 300 triệu USD trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu đợt I năm 2009.

Trái phiếu được phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán bằng đồng đô-la Mỹ có kỳ hạn 1 năm là 100 triệu đô-la Mỹ; loại trái phiếu có kỳ hạn 2 năm là 100 triệu đô-la Mỹ; loại trái phiếu có kỳ hạn 3 năm là 100 triệu đô-la Mỹ. Mệnh giá trái phiếu là 100 đô-la Mỹ/trái phiếu hoặc bội số của 100 đô-la Mỹ. Thời gian phát hành từ ngày 18-3-2009 đến hết 30-3-2009 được đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo Bộ Tài chính, đối tượng tham gia đấu thầu là các thành viên đấu thầu trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội dưới hình thức phát hành là ghi sổ. Trái phiếu có lãi suất cố định áp dụng cho cả kỳ hạn; lãi suất đặt thầu được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) và có phần thập phân tối đa là 2 chữ số; lãi suất trần do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định; lãi suất trúng thầu được xác định trên sơ sở kết quả đấu thầu.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày phát hành trái phiếu; tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.

MINH PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết