28/08/2009 - 07:38

Sóc Trăng:

Phạt 2 đơn vị vi phạm gây ô nhiễm môi trường trên 100 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Trung Hiếu vừa ký 2 Quyết định số 1063 và 1064, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thái và Công ty TNHH Phương Nam với tổng số tiền 111 triệu 800 ngàn đồng (Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thái bị phạt 62 triệu đồng, Công ty TNHH Phương Nam bị phạt 49,8 triệu đồng). Cả 2 doanh nghiệp này đều hoạt động trên lĩnh vực chế biến thủy sản với mức độ gây ô nhiễm và vi phạm trong hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Theo Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Sóc Trăng, Công ty TNHH Ngọc Thái trong thời gian hoạt động đã không thực hiện đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước lượng nước thải từ 100-dưới 500m3/ngày đêm; xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10 lần trở lên, không giám sát quá trình xả thải vào nguồn nước theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước.

Đối với Công ty TNHH Phương Nam, nội dung vi phạm cũng do không thực hiện đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép trên 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 50 đến dưới 5.000m3 nước/ngày đêm; không giám sát quá trình xả thải theo qui định, không thực hiện chế độ báo cáo kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định. Cùng với xử phạt bằng tiền mặt, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng buộc 2 doanh nghiệp này phải khắc phục hậu quả vi phạm, thực hiện đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã cam kết, thực hiện đúng các qui định về khai thác nước ngầm...

Đây là 2 trong số 3 doanh nghiệp đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị UBND tỉnh phạt sau khi thanh tra đột xuất phát hiện vi phạm.

TRUNG HIẾU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết