11/07/2018 - 22:17

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố:

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp 

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố đã giải trình những vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp. Trong đó, tập trung là các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp trong 6 tháng đầu năm 2018. Báo Cần Thơ lược ghi một số ý kiến của đồng chí:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

Để tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, 6 tháng cuối năm 2018, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, có kế hoạch. Đồng thời giao một Phó Chủ tịch UBND thành phố chuyên trách tháo gỡ từng vụ, việc cụ thể, kể cả công tác định giá đất để thông báo cho các chủ đầu tư, các hộ dân có liên quan kịp thời, không để chậm trễ.

UBND thành phố kiên quyết thu hồi, điều chuyển kế hoạch vốn đã bố trí đối với  các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn (đến tháng 8), không để tình trạng có vốn đầu tư mà không chi được. Đồng thời, sẽ thực hiện cơ chế giám sát đặc biệt đối với Ban quản lý dự án ODA nhằm đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ODA đã được bố trí.

Cải thiện môi trường, thu hút đầu tư

Thời gian qua, tình hình thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài chưa như kỳ vọng.  UBND thành phố sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch hơn nữa, góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố. Trong đó, tập trung là đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư mới và doanh nghiệp đã đầu tư trên địa bàn. Chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện đảm bảo để Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018 tổ chức vào tháng 8 tới, khi Nghị định Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ được Chính phủ xem xét, ban hành.

UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị quyết về các cơ chế, chính sách huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị vào kỳ họp cuối năm 2018. Bên cạnh đó là khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung các quy hoạch nhằm tạo thế chủ động, giải quyết nhanh khi nhà đầu tư tiếp cận, đề xuất dự án đầu tư…

Tăng cường quản lý khu dân cư tự phát

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 113 “khu dân cư tự phát”. Hầu hết các “khu dân cư tự phát” có cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, không có chủ trương đầu tư. Một vài địa phương đã buông lỏng quản lý, chưa tròn trách nhiệm dẫn đến nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất  sai quy định; tách thửa, chia lô bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép…

Để giải quyết vấn đề trên, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương dừng chuyển mục đích sử dụng đất và đầu tư xây dựng, có biện pháp quản lý chặt chẽ địa bàn, không để phát sinh các khu dân cư mang tính tự phát vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng. Đồng thời, tổ chức thanh tra các “khu dân cư tự phát”, xác định rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý cụ thể đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra các vụ việc vi phạm.

Bên cạnh đó là thực hiện rà soát từng “khu dân cư tự phát”. Theo đó, đối với các khu thuộc phạm vi các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố và các khu thuộc Đề án khai thác quỹ đất của thành phố: Thực hiện kêu gọi đầu tư đồng bộ theo Danh mục đầu tư của thành phố và Đề án khai thác quỹ đất đã được UBND thành phố phê duyệt. Đối với các “khu dân cư tự phát” còn lại, UBND thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, đánh giá trong quá trình lập quy hoạch phân khu các quận; giao UBND quận tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp, hướng bổ sung, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nhằm đảm bảo đủ điều kiện phục vụ đời sống dân sinh…

Thụy Khuê (lược ghi)

Chia sẻ bài viết