15/07/2018 - 17:02

Phấn đấu đến năm 2030, Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU ngày 5-6-2018 của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chương trình số 34-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ chủ yếu cần tổ chức thực hiện để phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp thành phố theo hướng nhanh, chất lượng và bền vững, phù hợp với xu hướng chung và điều kiện của thành phố... Phấn đấu đến năm 2030, TP Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; trong đó, hình thành khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, sản phẩm công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn của các nước phát triển và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Kế  hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp; Tái cơ cấu ngành công nghiệp, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; Ứng dụng khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp; Sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp.

Trong đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, Kế hoạch xác định tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp theo hướng đáp ứng nguyên tắc về lợi thế cạnh tranh của thành phố, là ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan tỏa cao đến các ngành kinh tế khác; sử dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi trường; có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao; một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động mà thành phố vẫn đang có lợi thế... Giai đoạn đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử ở trình độ tiên tiến của thế giới, đáp ứng được yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm tạo ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác; công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp tục phát triển công nghiệp dệt may, da giày chế biến lương thực thực phẩm nhưng ưu tiên tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa. Ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực cơ khí như: ôtô, máy nông nghiệp, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế…

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết