24/05/2017 - 14:27

Phấn đấu công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong quý II/2017

(CT)- Theo Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ, quý II/2017, thành phố phấn đấu công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Trường Thành và Định Môn (huyện Thới Lai). Tính đến cuối tháng 4-2017, Trường thành đã đạt 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt gồm: trường học, cơ sở vật chất văn hóa và thu nhập. Xã Định Môn đạt 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt là giao thông và cơ sở vật chất văn hóa.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã rà soát việc thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xây dựng nông thôn mới để có kế hoạch nâng chất các tiêu chí đã đạt và chủ động hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Về phía Ban Chỉ đạo xã tăng cường kiểm tra, bám sát địa bàn để đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Huyện Thới Lai kiến nghị thành phố nhanh chóng bố trí vốn để các xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; quan tâm đầu tư thi công các tuyến đường trọng điểm theo tiêu chí nông thôn mới.

CHI MAI

Chia sẻ bài viết