06/09/2023 - 20:06

Những nội dung mới trong chính sách dân số của Cần Thơ 

Bài, ảnh: THU SƯƠNG     

Những tháng cuối năm nay, ngành Dân số TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) thành phố liên tiếp tổ chức các lớp tập huấn cho toàn thể cán bộ, cộng tác viên dân số từ tuyến thành phố đến cơ sở, để cập nhật một số thay đổi quan trọng trong chính sách dân số.

BS Nguyễn Thị Ngọc Đảnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố, cập nhật các nội dung mới trong công tác dân số cho đội ngũ cán bộ dân số thành phố.

BS Nguyễn Thị Ngọc Đảnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố, cập nhật các nội dung mới trong công tác dân số cho đội ngũ cán bộ dân số thành phố.

Cuối tháng 8-2023, Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ đã hoàn thành chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ dân số toàn thành phố. Nhiều nội dung được đề cập trong chương trình tập huấn, gồm: Những thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; hướng dẫn cách thức quản lý, ghi chép các loại sổ sách và tổng hợp báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, triển khai Quyết định 503/QĐ-SYT ngày 28-3-2023 của Sở Y tế về việc ban hành “Bảng điểm đánh giá công tác dân số - KHHGĐ” tuyến quận, huyện và Hướng dẫn số 17/HD-CCDS ngày 12-4-2023 của Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ về Hướng dẫn thực hiện “Bảng điểm đánh giá công tác dân số - KHHGĐ” tuyến quận, huyện.

BS Nguyễn Thị Ngọc Đảnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố cho biết, Chi cục luôn chỉ đạo, theo dõi và hỗ trợ kịp thời cho các địa phương trong quá trình triển khai các chương trình, đề án của công tác dân số. Theo đó, trong năm 2023, Chi cục ban hành các hướng dẫn nhằm cụ thể hóa các thông tư, quy định của Bộ Y tế và thành phố, giúp tuyến cơ sở có căn cứ thực hiện các chủ trương, mô hình thuận lợi hơn. Trong đó có Hướng dẫn 16/HD-CCDS về xây dựng mô hình “Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn sinh đủ hai con” trong năm và những năm tiếp theo; Hướng dẫn 15/HD-CCDS thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 đối với tiêu chí 8: Dân số - KHHGĐ theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 9-3-2023 của Bộ Y tế. Những điểm mới cần lưu ý là Quy trình nâng chất và xét công nhận dựa trên 6 tiêu chuẩn công nhận xã/phường/thị trấn đạt chuẩn sinh đủ hai con.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Dân số là nâng cao năng lực đội ngũ để công tác dân số đạt kết quả tích cực hơn trong thời gian tới. TP Cần Thơ hiện có hơn 1.900 cộng tác viên dân số phủ khắp các xã, phường, thị trấn, vừa đảm nhiệm công tác tuyên truyền về dân số, KHHGĐ, vừa kiêm nhiệm nhiều công tác khác của y tế cơ sở. Theo quy định mới của Bộ Y tế tại Thông tư 02/2021/TT-BYT, cộng tác viên dân số phải có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Bộ Y tế cũng quy định, viên chức dân số cần phối hợp với viên chức chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản ở xã/phường trong quá trình giám sát tình hình cung cấp dịch vụ KHHGĐ của trạm y tế tuyến xã. Nội dung nào làm tốt tiếp tục phát huy, nội dung nào chưa làm tốt thì khắc phục để Trung tâm Y tế quận/huyện kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và cuối năm.

Theo BS Ngọc Đảnh, đội ngũ cán bộ dân số cần thiết cập nhật lại kiến thức, kỹ năng để nâng cao năng lực, làm tốt nhiệm vụ được giao. Về nguồn lực đội ngũ toàn thành phố, đối với tuyến quận/huyện: Đa số viên chức phòng dân số làm việc lâu năm, có năng lực và kinh nghiệm, ngoài ra còn hỗ trợ các khoa, phòng của Trung tâm Y tế thực hiện công tác y tế dự phòng. Tuy nhiên, số biên chế ở một số quận/huyện còn thiếu, chưa đủ 5 biên chế/phòng dân số. Đối với tuyến xã/phường, mỗi Trạm Y tế bố trí đủ một viên chức dân số. Đa số viên chức có trách nhiệm, năng lực trong công tác dân số, ngoài ra còn hỗ trợ thêm các chương trình khác của trạm y tế.

BS Ngọc Đảnh cho biết, trong 4 tháng cuối năm 2023, những trọng tâm của công tác dân số mà đội ngũ cán bộ dân số các quận, huyện cần tập trung, gồm: Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thành phố giao trong năm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mô hình, chương trình, đề án nhằm nâng cao chất lượng dân số; củng cố đội ngũ cộng tác viên dân số; giải ngân kịp thời kinh phí thực hiện các các mô hình, chương trình, đề án mà Chi cục Dân số - KHHGĐ đã giao theo tiến độ đề ra.

Chia sẻ bài viết