16/03/2012 - 21:27

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Những kết quả toàn diện trong phát triển nông nghiệp, của Hội Nông dân Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước

(TTXVN)- Sáng 16-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam, nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện phối hợp công tác giữa Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam.

Báo cáo về tình hình nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường cho biết, trong những năm qua, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân.

Trong điều kiện khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, giá cả thị trường trong nước tăng cao, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp... Chính phủ đã có nhiều biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đề ra nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản xuất; tập trung chỉ đạo bảo đảm an sinh xã hội, trọng tâm là hỗ trợ xóa đói giảm nghèo; tạo việc làm gắn với đào tạo nghề, trợ giúp xã hội, nhất là trợ giúp khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở... Những chủ trương, chính sách liên quan đến nông dân, nông thôn đã động viên đông đảo hội viên, nông dân phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, tiếp tục đưa nông nghiệp phát triển ổn định, giữ vững trật tự xã hội ở nông thôn.

Các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng được củng cố, xây dựng và ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Đến nay, hệ thống tổ chức Hội được tổ chức ở 4 cấp và có các chi, tổ Hội đến các thôn, bản. Bình quân mỗi năm hệ thống trung tâm dạy nghề của Hội đã trực tiếp dạy nghề và phối hợp dạy nghề cho gần 200.000 người; tổ chức giới thiệu việc làm cho khoảng 43 - 45 nghìn người; phối hợp tuyên truyền, đưa trên 4 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân các cấp với các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện đường lối, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đồng thời biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, ý chí kiên cường vượt qua khó khăn thách thức của nông dân Việt Nam; cho rằng những kết quả to lớn, toàn diện trong phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, của nông dân Việt Nam, nhất là trong năm 2011 đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Nhấn mạnh, trong năm 2012 và các năm tiếp theo, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, tình hình kinh tế-xã hội của đất nước vẫn tiếp tục phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, mục tiêu đề ra là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động...

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đã đề ra trong năm 2012 và các năm tiếp theo; triển khai thực hiện hiệu quả chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý việc phát triển nông nghiệp phải theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước. Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh...; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chia sẻ bài viết