23/06/2021 - 10:55

Nhơn Nghĩa hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu 

Thành công trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã giúp xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Với những cách làm hay, hiệu quả, có sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, Nhơn Nghĩa hiện cơ bản hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao và đang tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng đến xã NTM kiểu mẫu.

Mô hình cổng rào an ninh trật tự phát huy hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 

Phát huy vai trò nhân dân

Năm 2016, xã Nhơn Nghĩa được UBND TP Cần Thơ công nhận xã đạt chuẩn NTM. Từ đó đến nay, UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xã NTM nâng cao, hướng đến kiểu mẫu. Trao đổi về quá trình xây dựng NTM nâng cao, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, cho biết: Bước vào giai đoạn thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao với những yêu cầu cao hơn về các tiêu chí, Nhơn Nghĩa xác định đây là việc làm không dễ dàng. Ðể có được NTM nâng cao thực chất, bền vững, phương châm thực hiện của xã là tranh thủ tốt mọi nguồn lực xã hội, có sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị để thực hiện các giải pháp theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Ðặc biệt là tiếp tục khơi dậy và phát huy tính tích cực, vai trò chủ thể của nhân dân, còn vai trò của chính quyền các địa phương được xác định là định hướng, tổ chức. Muốn vậy, công tác tuyên truyền, vận động phải đi đầu để thông suốt về nhận thức, tư tưởng không chủ quan trước những thành tựu phát triển đã đạt được. Ðồng thời phải liên tục sáng tạo, đổi mới để hoàn thiện hơn nữa từng nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự...

Ðể người dân hiểu rõ xây dựng NTM là hành trình không ngừng nghỉ, liên tục nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như phát triển hạ tầng, xã Nhơn Nghĩa chú trọng công tác tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể nhằm chuyển tải một cách sâu sắc, thiết thực những chủ trương, chính sách đến nhân dân. Ngoài các hội nghị cấp xã, xã còn tuyên truyền trên đài truyền thanh, xây dựng pa-nô, khẩu hiệu... để nâng cao nhận thức và huy động các tầng lớp nhân dân đồng thuận cùng vào cuộc. Nhờ vậy, giai đoạn 2016-2020, Nhơn Nghĩa huy động nguồn vốn xây dựng NTM nâng cao là 114,321 tỉ đồng.

Hằng năm, thông qua chiến dịch thủy lợi, giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng NTM nâng cao, xã vận động nhân dân chung tay cùng chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi phục vụ đi lại và sản xuất. Qua đó, xã đã làm mới 15 tuyến đường giao thông nông thôn, chiều dài hơn 19,5km, nhân dân đóng góp hơn 2,1 tỉ đồng; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 97,5%, tăng 17,5% so với năm 2016.  Cùng với đó, vận động nhân dân phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, chỉnh trang hàng rào, lắp đặt cột cờ, đèn chiếu sáng… góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nâng chất lượng đời sống

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xã Nhơn Nghĩa xác định là nội dung quan trọng, tạo ra tính bền vững cho xây dựng NTM nâng cao. Trong nông nghiệp, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi 500ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trồng màu có giá trị kinh tế cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Mặt khác, xã tập trung thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng mở rộng và đa dạng hóa các loại hàng hóa cho nông thôn. Qua rà soát, đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 57,141 triệu đồng/người/năm, tăng 24,21 triệu đồng so với năm 2016; từ 165 hộ nghèo năm 2016 hiện còn 10 hộ, chiếm tỷ lệ 0,21%...

Các điểm vui chơi, giải trí, thể dục thể thao trên địa bàn xã ngày càng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao của nhân dân. An ninh trật tự được đảm bảo, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xã xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm phối hợp bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả…

Gắn bó với mảnh đất Nhơn Nghĩa, hơn ai hết những người nông dân nơi đây hiểu rõ sự đổi thay từng ngày của quê hương. Chú Nguyễn Văn Tâm ở xã Nhơn  Nghĩa, huyện Phong Ðiền, chia sẻ: Từ khi thực hiện chủ trương xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, hướng đến xã NTM kiểu mẫu, đời sống người dân thay đổi từng ngày. Vùng quê ngày nào giờ trở nên xanh, sạch, đẹp, khang trang, đầy đủ tiện nghi, tiện ích... Nhiều nông dân ở đây đã “đổi đời” từ các mô hình sản xuất hiệu quả, cuộc sống sung túc hơn.

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và chung sức của nhân dân, đến nay, xã Nhơn Nghĩa cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ đề nghị xã Nhơn Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận tham gia xây dựng NTM nâng cao bền vững hướng đến kiểu mẫu. Xã nghiên cứu chọn mô hình điểm nhằm tạo điểm nhấn trong xây dựng NTM nâng cao. Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp thế mạnh, nhu cầu thị trường, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hướng dẫn người dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã... Xã cần quan tâm xây dựng giao thông nông thôn gắn với duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng nông thôn; chỉnh trang cảnh quan môi trường gắn với tiêu chí đô thị sinh thái…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết