06/06/2019 - 10:42

NHNN ban hành Kế hoạch hành động hạn chế tín dụng đen 

(CTO)- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định 1178/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen. Ảnh: Khách hàng giao dịch tại BIDV Cần Thơ

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen. Ảnh: Khách hàng giao dịch tại BIDV Cần Thơ

Thống đốc giao các đơn vị trực thuộc NHNN chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai kế hoạch để góp phần hạn chế “tín dụng đen”. Thống đốc yêu cầu các vụ, cục thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch.

Cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có các chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; Phát triển các công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô phủ khắp các vùng, miền với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp của nhân dân để góp phần ngăn chặn "tín dụng đen". Đẩy mạnh huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, phát huy tiềm năng, nội lực của nền kinh tế.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về cơ chế, quy định pháp luật để quản lý hoạt động vay ngang hàng, vay trực tuyến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”…

Thống đốc yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch, định kỳ 6 tháng và 1 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị 12/CT-TTg gửi Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15-6 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 15-12 đối với báo cáo năm.

G.B

Chia sẻ bài viết