28/05/2017 - 16:30

Đảng bộ huyện Phong Điền

Nhiều hành động thiết thực làm theo gương Bác

Cùng với các địa phương trong thành phố Cần Thơ, năm qua, Huyện ủy Phong Điền đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

 

 Tuyến giao thông rạch Trà Niềng Bé – Trà Niềng Lớn được nâng cấp, mở rộng, giao thương thuận lợi, thúc đẩy địa phương phát triển.

Cùng với các ngành, các địa phương trong thành phố, huyện Phong Điền luôn chú trọng gắn việc học tập và làm theo gương Bác với công tác xây dựng đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Trần Văn Tạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Phong Điền, cho biết: "Đi đôi với việc nghiêm túc học tập, quán triệt Chỉ thị 05, các đảng viên đều đã đăng ký, xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện "làm theo" gương Bác. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng có sự sáng tạo và chủ động trong việc lựa chọn các mô hình, xây dựng chương trình hành động, đăng ký hướng phấn đấu của tập thể, cá nhân trong việc làm theo gương Bác".

Một trong những mô hình nổi bật ở thị trấn Phong Điền là tập trung mọi nguồn lực, huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn. Có mặt tại buổi thi công nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông 4 mét rạch Trà Niềng Bé – Trà Niềng Lớn thuộc ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Điền, chúng tôi bắt gặp niềm vui của nhiều bà con nơi đây. Chị Lê Thị Hường, người dân ấp Nhơn Lộc 2A, bộc bạch: "Làm được tuyến đường này bà con mừng lắm. Vì lợi ích chung, dù phải đập bỏ hàng rào kiên cố nhưng gia đình tôi cũng đồng tình để con đường thẳng đẹp hơn". Theo ông Trần Thiện Triết, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền, trước đây, tuyến đường này được đổ đá nhưng xuống cấp nên lầy lội khi mưa xuống, bà con đi lại khó khăn. Tuyến đường dài 1.000 mét, mở rộng từ 2 mét ra 4 mét, có tổng kinh phí xây dựng khoảng 800 triệu đồng; trong đó, nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, tiền xây dựng khoảng 560 triệu đồng. Theo kế hoạch, năm 2017, thị trấn Phong Điền sẽ thực hiện 4 công trình giao thông dài 2.600 mét, rộng từ 2 - 4 mét. Đến cuối năm 2017, thị trấn có 95% các tuyến giao thông được bê tông khang trang. Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn Phong Điền cũng chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng nhân dân tham gia xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu theo tiêu chí "Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn"; vận động nhân dân thu gom rác, phát quang, thực hiện tổng vệ sinh môi trường…

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trong năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Phong Điền tiếp tục lãnh đạo xây dựng nhiều mô hình làm theo gương Bác thiết thực. Điển hình như: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giai Xuân đã thực hiện trên 3.000 mét đường giao thông nông thôn ngang 2,5 mét; 4.000 mét lộ giao thông nông thôn ngang 2 mét; bắc mới 5 cây cầu; đồng thời, vận động bà con đóng góp hơn 2.000 ngày công lao động. Hay như Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện làm tốt công tác lãnh đạo, tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua như: Hàng rào, cột cờ, vệ sinh môi trường… thu hút nhiều hội viên và quần chúng tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long vận động 42 chị em tham gia Câu lạc bộ làm vườn trồng vú sữa ở ấp Trường Khương với diện tích 14 ha. Các thành viên trong câu lạc bộ được hỗ trợ vốn vay, cây giống, trao đổi kinh nghiệm, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chi bộ An ninh thuộc Đảng bộ Công an huyện nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phòng ngừa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tham gia tích cực các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm ở địa phương. Chi bộ Hội Cựu chiến binh huyện đã vận động hội viên và nhân dân tham gia thực hiện 11 công trình phần việc trị giá hơn 400 triệu đồng và nhiều ngày công lao động; giới thiệu cho hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 44 tỉ, đã giảm được số hộ nghèo trong hội viên còn 19 hộ…

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, đa số cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực. Sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động đã góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được tăng cường. Vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Từ đó, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nội dung học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong hệ thống chính trị ở địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình, mô hình làm theo gương Bác; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập và làm theo gương Bác với phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung trong mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức… 

Bài, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết