02/12/2021 - 09:45

Nhiều giải pháp hiện đại hóa nền hành chính 

(CT)- Năm 2021, TP Cần Thơ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính.

Người dân bấm số thứ tự để thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Người dân bấm số thứ tự để thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Cụ thể, tất cả cơ quan nhà nước, tất cả cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành đã được cấp phát chứng thư số để sử dụng. Hiện đã cấp 456 chứng thư số cho các tổ chức và 2.158 chứng thư số cho cá nhân, trong đó có 277 cá nhân đã được cấp chứng thư số SIM PKI để sử dụng trên các thiết bị di động. Cổng Dịch vụ công thành phố đã kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đã thực hiện các chức năng: đăng nhập 1 lần, đồng bộ hồ sơ và triển khai máy chủ bảo mật theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Thành phố đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tích hợp thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hiện tổng số thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 280 TTHC, mức độ 4 là 1.152 TTHC (trong đó có 803 TTHC được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

Hệ thống camera giám sát Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã và thiết bị máy tính bảng cho UBND cấp huyện, sở, ban, ngành kèm phần mềm “Tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC” được trang bị đầy đủ nhằm đánh giá thái độ, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp thành phố đến cấp xã được khai thác hiệu quả, tính đến cuối tháng 10-2021, đã tổ chức hơn 660 cuộc họp trực tuyến. Thành phố còn ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, triển khai các hệ thống: nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra, vào địa điểm công cộng bằng mã QR; nền tảng hỗ trợ truy vết thông tin lịch sử di chuyển của các F0 qua thuê bao di động; nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức trực tuyến…

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết