23/08/2017 - 14:22

Nhiều giải pháp hạn chế vi phạm trong tổ chức đảng 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2017 đến nay, Đảng bộ xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai chỉ có 1 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Kết quả này là nhờ Đảng ủy xã coi trọng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng, từ đó hạn chế thấp nhất vi phạm của đảng viên.

Cán bộ, đảng viên xã Trường Xuân B nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đảng bộ xã Trường Xuân B có 14 chi bộ, với 141 đảng viên (ĐV). Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Việt Triều, nhằm ngăn ngừa vi phạm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã đã KT, GS hàng chục lượt chi bộ và hàng trăm lượt đảng viên. Nội dung KT, GS tập trung trên nhiều lĩnh vực: Việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với học tập và làm theo Bác; việc thực hiện quy chế làm việc của các chi bộ; việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực địa chính, xây dựng; việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm…

Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều chi bộ, đảng viên không để dẫn đến vi phạm. Đồng chí Cao Mộng Linh, đảng viên Chi bộ cơ quan, công chức Văn phòng Thống kê bộc bạch: “Được  cấp ủy và UBKT Đảng ủy nhắc nhở thường xuyên, cán bộ, công chức bộ phận một cửa xã luôn nêu cao ý thức chấp hành tốt giờ giấc làm việc; hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân chu đáo, tận tình. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa tiếp nhận hơn 2.000 thủ tục hành chính, giải quyết trước hẹn và đúng hẹn 100%”. Đồng chí Nguyễn Công Nguyên, đảng viên Chi bộ cơ quan, công chức địa chính – xây dựng xã, nói: “Được sự quan tâm KT, GS của cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã, thời gian qua, tôi luôn nhận thức phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, kiên quyết không nhận hối lộ, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ”.

Một trong những điểm nổi bật về công tác KT, GS ở Đảng bộ xã Trường Xuân B là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy viên chỉ đạo các chi bộ. Đảng ủy phân công mỗi đồng chí Đảng ủy viên chỉ đạo 1 chi bộ. Đồng chí Lê Cao Khánh, Đảng ủy viên, Bí thư Xã đoàn, nói: “Tôi được phân công chỉ đạo chi bộ ấp Trường Ninh A. Qua tham dự sinh hoạt chi bộ và nắm bắt tình hình dư luận, tôi đã động viên, nhắc nhở một vài đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương”. Theo đồng chí Bùi Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, nhờ tăng cường KT, GS, một số đảng viên có hạn chế, khuyết điểm đã được nhắc nhở, uốn nắn và khắc phục kịp thời, không dẫn đến vi phạm. Điển hình như đồng chí N.D.K, đảng viên, công an viên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa tích cực trong công tác. Được nhắc nhở, nay đồng chí K. đã khắc phục khuyết điểm. Hay trường hợp đảng viên chưa gương mẫu trong tham gia bảo hiểm y tế, sau khi được nhắc nhở, đã khắc phục.

Nhờ tăng cường công tác KT, GS, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ xã chỉ có 1 đảng viên là Phó Trưởng Công an xã vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Đồng chí Nguyễn Việt Triều, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác KT, GS; gắn công tác KT, GS với công tác tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã sẽ tập trung KT, GS những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như: đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, chính sách... để ngăn ngừa vi phạm trong Đảng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết