24/06/2018 - 16:29

Các cấp ủy đảng huyện Phong Điền

Nhiều giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Với mục tiêu xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đã thực hiện đồng bộ, sáng tạo các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết (NQ) Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện. Qua đó, tất cả 10 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra; trong đó, có 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch cả nhiệm kỳ… tạo đà phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Tuyến đường Cả Lang - Xẻo Đế thuộc ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân đưa vào sử dụng, tạo điều kiện đi lại dễ dàng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới. 

Chuyển biến tích cực

Hơn 2 năm thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Phong Điền đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt công tác. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện NQ nhiệm kỳ có sáng tạo, đột phá, luôn bám vào các NQ của Đảng, chỉ đạo của Thành ủy và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đề ra các giải pháp sát hợp và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Thành ủy.

Huyện ủy đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành 3 NQ chuyên đề thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025; NQ về việc phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở. Từ đó, chất lượng các mặt công tác từng bước được nâng lên. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 30%/năm, tăng 900 cơ sở sản xuất kinh doanh so với đầu nhiệm kỳ; phát triển 48 điểm du lịch. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc, đặc biệt là vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trong nửa nhiệm kỳ, giảm 790 hộ nghèo, tương đương 3,21%. Hiện nay, toàn huyện còn 915 hộ nghèo, chiếm 3,51% (đạt tiến độ). 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, cho biết: “Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả từ huyện đến cơ sở NQ Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tác động tích cực đến việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, diện mạo của huyện, xã, thị trấn có nhiều thay đổi theo hướng tích cực so với đầu nhiệm kỳ, đời sống nhân dân được nâng lên”.

Nâng cao hiệu quả NQ chuyên đề

Tùy theo điều kiện, đặc điểm từng địa phương, Huyện ủy chỉ đạo, khai thác tối đa các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Đồng chí Phạm Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giai Xuân, cho biết: “Để thực hiện tốt khâu đột phá của NQ ĐH Đảng bộ huyện về xây dựng vùng sản xuất chuyên canh theo chuẩn VietGap; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành vận động nhân dân tham gia các mô hình phát triển kinh tế. Nổi bật như: mô hình Tổ hợp tác trồng vú sữa, Tổ hợp tác trồng chanh không hạt, mô hình hỗ trợ dê giống cho nông dân…”.

Theo đồng chí Nguyễn Đại Phước, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái, từ năm 2017 đến nay, hệ thống chính trị xã tập trung vận động, tuyên truyền người dân thực hiện các công trình, phần việc nâng chất các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Trọng tâm là vận động nhân dân đóng góp xây dựng, sửa chữa đường giao thông, lắp điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, xử lý rác,… góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp. Từ đầu năm đến nay, xã đã bê tông hóa 2 tuyến đường, dài trên 4.000m theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; đang có kế hoạch thực hiện 2 tuyến đường, tổng chiều dài trên 7.000m.

Công tác chính trị tư tưởng luôn được các cấp ủy đảng trong huyện quan tâm thực hiện. Đồng chí Trần Văn Tạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Phong Điền, cho biết: “Đảng ủy thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì sinh hoạt chuyên đề, nâng chất các mô hình, phần việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với NQ Trung ương 4 khóa XII. Nhờ đó, năm 2017, Đảng bộ thị trấn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, cho biết: “Từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá theo NQ ĐH Đảng bộ huyện; đồng thời, bổ sung nhiệm vụ thực hiện các NQ, các quy định của Trung ương, Thành ủy mới ban hành. Công tác điều hành thực hiện NQ phải sát thực tế, chủ động, linh hoạt, dân chủ gắn với thực hiện nghiêm túc các NQ của Trung ương, nhất là NQ Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị… Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi NQ ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020”. 

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết