21/09/2022 - 09:54

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Từ năm 2021 đến nay, cán bộ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, phối hợp vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc cùng huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường trên địa bàn. Bà Lê Kim Thoa, người dân ở ấp Mỹ Phụng, nói: “Nhiều tuyến đường, cây cầu trên địa bàn được nâng cấp, mở rộng, tạo cho việc lưu thông, giao thương thuận tiện, an toàn. Vì vậy, bà con rất phấn khởi”.

Các tuyến giao thông ở xã Mỹ Khánh được nâng cấp, mở rộng, giúp người dân lưu thông an toàn. 

Thực hiện chiến dịch thủy lợi - giao thông mùa khô, ngoài việc nâng cấp các tuyến giao thông, xã còn gia cố các đập bị sạt lở; kè mé, gia cố đê bao 2.700m; gia cố sạt lở dưới chân cầu Trường Tiền thuộc ấp Mỹ Ái; ra quân phát quang bụi rậm, chặt mé nhánh cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Cán bộ xã, ấp đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Công an xã phối hợp các lực lượng xã, ấp tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) và xử phạt các trường hợp vi phạm ATGT. Bên cạnh đó, để đảm bảo ATGT trong mùa mưa, cán bộ xã, ấp tổ chức xịt rong để người dân tham gia giao thông không bị trơn trợt, té ngã.

Theo ông Phạm Hoàng Kha, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, nhằm đảm bảo trật tự đô thị và ATGT, cán bộ xã tiếp tục huy động các nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp kiểm tra, duy tu, sửa chữa các biển báo về ATGT; phối hợp với các đơn vị liên quan giặm vá các tuyến đường xuống cấp. Song song đó, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao thông; ra quân lập lại trật tự mua bán, xây dựng, tổ chức phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, nhằm tạo cảnh quan thông thoáng trên các tuyến đường, giúp người dân tham gia giao thông thuận tiện, an toàn…

Chia sẻ bài viết