01/06/2020 - 06:20

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Sau đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy cơ sở quận Cái Răng tích cực thực hiện các công việc, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tuyến đường rạch Xẻo Tre vừa nâng cấp chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường Ba Láng.

Đảng bộ phường Ba Láng là cơ sở đảng được Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ĐH diện rộng. Ngày 8-5 vừa qua, ĐH đại biểu Đảng bộ phường đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Đoàn Hoài Hạ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: ĐH đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, huy động mọi nguồn lực phát triển toàn diện phường Ba Láng, nâng cao đời sống của nhân dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, du lịch sinh thái; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa… ĐH đã đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Sau ĐH, Đảng ủy phường đã bổ sung hoàn chỉnh báo cáo chính trị, Nghị quyết ĐH, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, quy chế làm việc của Đảng ủy. Đảng ủy đã bàn bạc để phân công từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Đảng ủy phụ trách ngành, lĩnh vực. Đồng thời, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị phường xây dựng kế hoạch nhanh chóng đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường vào cuộc sống. Đồng chí Đoàn Hoài Hạ nói: “Từ nay đến cuối năm 2020, Đảng ủy chỉ đạo vận động và hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh thực hiện mô hình trồng rau sạch; cải tạo vườn kém hiệu quả trồng măng cụt, sầu riêng, bưởi, cam; huy động xã hội hóa hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và vay vốn làm ăn giúp 5 hộ nghèo còn lại vươn lên thoát nghèo. Đảng ủy chỉ đạo UBND đề nghị quận sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường Hậu Thạnh Tây dài 4km; chỉ đạo các lực lượng chức năng chỉnh trang nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị”.

Chi bộ Phòng Kinh tế quận cũng là đơn vị được BTV Quận ủy chọn tổ chức ĐH điểm tiến hành ngày 11-5 vừa qua. ĐH đã xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 là chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND quận huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị; kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ, các trung tâm thương mại, chợ đầu mối theo hình thức xã hội hóa; tích cực hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất… Đồng chí Trần Văn Thậm, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế quận, cho biết: Sau ĐH, cùng với tu chỉnh hoàn thiện Nghị quyết ĐH, chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ 5 cấp ủy viên, Chi bộ đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Văn hóa công sở” giai đoạn 2020-2025. Chi bộ đang nghiên cứu xây dựng Nghị quyết chuyên đề xây dựng Chi bộ, đoàn thể phòng trong sạch vững mạnh và Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh nhân rộng mô hình nông nghiệp đô thị triển vọng trên địa bàn quận Cái Răng. Chi bộ đã chỉ đạo Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết ĐH Chi bộ.

Cùng với đó, Chi bộ Phòng Kinh tế chỉ đạo Chi bộ chỉ đạo đơn vị đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với kinh tế của quận để tham mưu điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2020 phù hợp; phối hợp với các ngành của quận tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch bố trí vốn trung hạn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025; rà soát tham mưu UBND quận đề nghị thành phố đầu tư, hỗ trợ quận xây dựng các công trình nhằm phát triển trung tâm thương mại, chợ. Phòng cũng đã triển khai xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị triển vọng, nhằm hỗ trợ nhân dân ứng dụng công nghệ cao nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình rau sạch, cây kiểng, hoa kiểng… “Nghị quyết nhiệm kỳ mới và các chỉ tiêu chủ yếu đã được ĐH biểu quyết thông qua. Cấp ủy Chi bộ sẽ chỉ đạo đơn vị tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận” - đồng chí Trần Văn Thậm nói.

Tính đến nay, quận Cái Răng có 44/46 cơ sở đảng đã tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, trong đó có 10 đảng bộ cơ sở và 34 chi bộ cơ sở. Sau ĐH, các cấp ủy cơ sở đảng này nhanh chóng hoàn thiện Nghị quyết, chương trình hành động, thực hiện các công việc quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng quận phát triển.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết