01/12/2012 - 17:33

Nhân dân đóng góp trên 25 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

(CT) - Báo cáo với HĐND thành phố về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012, UBND thành phố cho biết: Trong năm 2012, tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 36 xã trên địa bàn thành phố khoảng 186 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ là 1,49 tỉ đồng; vốn phân bổ của ngân sách địa phương là 156,2 tỉ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp là 3,14 tỉ đồng; vốn huy động trong nhân dân khoảng 25,1 tỉ đồng, tăng 5,17 tỉ đồng so với năm 2012.

Theo UBND thành phố, nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương tập trung cho công tác đào tạo, tập huấn, in ấn tài liệu và công tác tuyên truyền ở hai xã điểm xây dựng nông thôn mới; vốn ngân sách nhà nước chủ yếu đầu tư xây dựng các công trình lớn, như: trường học, trạm y tế, hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi; còn nguồn vốn huy động trong nhân dân là để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà thông tin ấp, nhà ở dân cư…

Q.T.K

Chia sẻ bài viết