05/07/2012 - 08:40

Nguyễn Văn Cừ - Người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, Tổng Bí thư trẻ tuổi và xuất sắc của Đảng

Ngày 4-7, tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: “Nguyễn Văn Cừ - Người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, Tổng Bí thư trẻ tuổi và xuất sắc của Đảng”. Tiến sĩ Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm hoạt động cách mạng, trong đó nhiều năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho Đảng và cách mạng Việt Nam, là tấm gương sáng về tinh thần tự rèn luyện, tiêu biểu cho lý tưởng cách mạng cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, đồng chí đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nhằm làm cho Đảng ta thống nhất về tư tưởng và hành động, thật sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.

Buổi nói chuyện nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp đổi mới, nhất là với thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu, hiện vật về quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

THANH THƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết