26/02/2012 - 08:47

Nghiên cứu thành công vắc-xin cúm A(H5N1) và cúm A(H1N1)

Các chuyên gia dịch tễ cho biết: Đặc điểm dịch tễ của cúm A là có tỷ lệ mắc và tử vong cao, phạm vi lớn khắp thế giới với tỷ lệ mắc và chết cao, là hậu quả của sự biến đổi kháng nguyên - sự thay thế của kháng nguyên haemaglutinin mới (có hoặc không kèm sự thay đổi kháng nguyên neuramidaza) tại một quần thể không có miễn dịch trước đó. Đại dịch và sự biến đổi kháng nguyên là điều không thể dự đoán và không xảy ra thường xuyên. Đã có ít nhất 4 đại dịch xảy ra vào năm 1918 (A (H1N1), 1957 (cúm châu Á A(H2N2) và 1968 (cúm Hồng Công A(H3N2) và mới nhất là đại dịch cúm A(H1N1) năm 2009.

Chia sẻ bài viết