12/08/2019 - 19:17

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Nghiên cứu đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển TP Cần Thơ mang tính dự báo, đột phá 

(CT)- Ngày 12-8, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành ủy với các nhóm biên tập Văn kiện của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, để thông qua Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, các trưởng nhóm biên tập Văn kiện của Tiểu ban Văn kiện thảo luận, cơ bản thống nhất với Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, bố cục Báo cáo chính trị có hai phần chính: Phần thứ nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020: thành tựu về phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội; thành tựu về quốc phòng - an ninh và nội chính; những thành tựu về xây dựng Đảng, chính quyền, dân vận, MTTQ và các đoàn thể; kết quả thực hiện ba khâu đột phá; đánh giá chung. Phần thứ hai là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển TP Cần Thơ, giai đoạn 2020-2025: dự báo tình hình; mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu; các khâu đột phá; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý các trưởng nhóm của Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, tập hợp các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị, cuối tháng 8 hoàn thành bản sơ thảo Dự thảo Báo cáo chính trị để trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến; giữa tháng 9 hoàn chỉnh Dự thảo để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các ngành, đơn vị, địa phương… Bí thư Thành ủy lưu ý trong quá trình xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, cần mang tính dự báo, đột phá, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu sát hợp với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh:  QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết