12/12/2008 - 08:17

Nghiên cứu công tác phòng, chống tham nhũng quốc tế phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

“Công tác phòng chống tham nhũng tại Australia và một số kinh nghiệm rút ra phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” là chủ đề của cuộc hội thảo do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức sáng 11-12, tại Hà Nội.

Tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Hồng Liêm nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hết sức quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng. Ủy ban kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp là cơ quan chuyên trách về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, có vai trò vị trí quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, trong phát hiện, xem xét xử lý đối với các sai phạm, tiêu cực trong hoạt động của hệ thống chính trị, trước hết là của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình, thủ tục, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ..., Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức nghiên cứu học tập kinh nghiệm về công tác phòng chống tham nhũng ở nhiều nước, trong đó có Australia (một trong số ít nước được xếp hạng trong sạch, ít tham nhũng trên thế giới) nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung chính: đặc điểm, tổ chức, vai trò, chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan được coi là trụ cột trong hệ thống liêm chính quốc gia Australia có chức năng phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục, báo chí và tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Qua thực tiễn của Australia, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, tham khảo một số kinh nghiệm để vận dụng vào cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Đó là luôn tỉnh táo với tham nhũng và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này với tinh thần chủ động; coi trọng việc giáo dục nhận thức, đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, trong đó chú ý xây dựng quy chuẩn đạo đức của cán bộ công chức, quy chuẩn cán bộ lãnh đạo tăng cường sự giám sát của nhân dân, các tổ chức xã hội và vai trò của hệ thống thông tin đại chúng trong phòng chống tham nhũng.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết