19/11/2017 - 15:39

Các cấp ủy đảng huyện Thới Lai

Nghiêm túc xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Theo Thường trực Huyện ủy Thới Lai, từ đầu năm đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong huyện đã nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trước đó. Nhờ đó, huyện đã cơ bản thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu chủ yếu năm 2017. Đây là một trong những kết quả nổi bật nhất của Đảng bộ huyện trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII.

Năm 2017, các cấp ủy đảng huyện Thới Lai quan tâm chỉ đạo chăm lo cho nhân dân phát triển kinh tế. Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố và huyện Thới Lai tham quan mô hình cải tạo vườn ở xã Trường Thành. 

Ngay đầu năm, các cấp ủy đảng trong huyện đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện NQTW4 khóa XII; chỉ đạo CB, ĐV cam kết không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua thực hiện, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi Cục thuế huyện, nói: “Thực hiện NQTW4 khóa XII, tất cả CB, ĐV và công chức đều nêu cao ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm trong công tác. Từng CB, ĐV và công chức tích cực bám sát địa bàn, lĩnh vực được giao để đẩy mạnh khai thác các nguồn thu từ đất, thu thuế xây dựng, thu nợ thuế… Nhờ vậy, đến ngày 14-11, thu ngân sách của huyện được hơn 56,26 tỉ đồng, vượt 19,17% chỉ tiêu trên giao”.

Đặc biệt, 6 tập thể cấp ủy, 7 cá nhân có hạn chế, khuyết điểm được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy gợi ý kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cũng có sự chuyển biến tích cực. Điển hình như ở xã Tân Thạnh một vài CB lơ là trong công tác; ở xã Định Môn và xã Trường Xuân nội bộ biểu hiện chưa đoàn kết; ở Phòng Văn hóa Thông tin huyện một số CB, ĐV trách nhiệm trong công việc chưa cao… đến nay đã khắc phục khá tốt.

Song song đó, BTV Huyện ủy Thới Lai đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Theo đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo điều động, bổ nhiệm 26 CB; trong đó, chỉ đạo thay thế 5 CB không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, gồm Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, Phó Bí thư Đảng ủy và Phó Chủ tịch HĐND xã Trường Xuân A, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thuận.

Đồng thời, phân công 4 tổ công tác, mỗi tổ do 1 đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy làm tổ trưởng định kỳ hằng tháng, luân phiên tham dự sinh hoạt lệ với 2-3 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở. Qua đó, hướng dẫn giúp các chi bộ sinh hoạt đúng thời gian, nội dung, đề ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng, phân công nhiệm vụ cho ĐV… BTV Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đã phát hiện đề nghị thu hồi gần 30 triệu đồng do các đơn vị chi không đúng quy định; thi hành kỷ luật 9 ĐV vi phạm...

Kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII của Đảng bộ huyện Thới Lai được đoàn giám sát của BTV Thành ủy đánh giá cao. Đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, khẳng định: “Nhờ thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII, đến nay, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng ĐV được nâng lên. Huyện đã thực hiện cơ bản đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết đề ra năm 2017. Riêng chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đến cuối tháng 11 sẽ đạt kế hoạch”. Cũng theo đồng chí Huỳnh Văn Giữ, BTV Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch của tập thể, người đứng đầu và cam kết của CB, ĐV trong thực hiện NQTW4 khóa XII. Đồng thời, mạnh dạn sắp xếp, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm nhằm xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh… 

Bài, ảnh: ANH DŨNG   

 

Chia sẻ bài viết