25/12/2017 - 14:49

Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền

Nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phong Điền chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, cam kết thực hiện các nội dung của NQTW4; đồng thời, triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém. Nhờ đó, các mặt công tác của đơn vị ngày càng hiệu quả, thực hiện tốt chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền hướng dẫn công đoàn cơ sở quyết toán kinh phí.  Ảnh: THANH THY

Để thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XII, lãnh đạo LĐLĐ huyện tạo điều  kiện cho tất cả cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết. Tất cả cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch nghiêm túc, nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của nghị quyết và viết cam kết thực hiện nghị quyết, Quy định số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của đảng viên và nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đảng viên Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, phụ trách kế toán của LĐLĐ huyện nói: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo LĐLĐ huyện tập trung nhiều giải pháp khắc phục hạn chế nên hiệu quả công tác được nâng lên. Riêng bản thân tôi, cam kết thực hiện NQTW4, tôi luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Tôi mạnh dạn tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh”...

Theo đồng chí Trương Minh Tâm, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ huyện, qua thực hiện NQTW4, từng cá nhân trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, các đảng viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm; tập trung khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Theo đó, lãnh đạo đơn vị tập trung nghiên cứu, cập nhật các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động công đoàn, triển khai kịp thời đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) để vận động công đoàn viên, người lao động thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành của liên đoàn sâu sát hơn, các chương trình, kế hoạch công tác đều được sơ kết, rà soát, nhắc nhở để CĐCS thực hiện đạt các chỉ tiêu năm...

Lãnh đạo LĐLĐ huyện  tăng cường chỉ đạo củng cố, phát triển đoàn viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Việc chỉ đạo tham gia các hội thi, hội diễn được quan tâm đầu tư, chuẩn bị chu đáo nên đạt các thứ hạng cao hơn năm trước. Lần đầu tiên LĐLĐ huyện phối hợp cùng LĐLĐ quận Bình Thủy tổ chức hội thao để công nhân, viên chức, lao động trong huyện giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị. Song song đó, LĐLĐ huyện quan tâm chỉ đạo các CĐCS chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Cụ thể: phối hợp tổ chức tặng quà vào dịp Tết, đề nghị LĐLĐ thành phố hỗ trợ xây dựng 4 "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, các CĐCS còn vận động đoàn viên tham gia Quỹ Tương trợ Công đoàn với số tiền hơn 253 triệu đồng và đã chi hỗ trợ 115 suất cho đoàn viên công đoàn và người thân bị bệnh, qua đời... Trong năm 2017, các CĐCS trong huyện đã phát triển 78 đoàn viên và giới thiệu 123 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đến nay, có 109 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 Nhằm thực hiện tốt hơn nữa NQTW4, đồng chí Trương Minh Tâm, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền, cho biết: “Chi bộ, lãnh đạo LĐLĐ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo các đảng viên thực hiện tốt NQTW4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đưa hoạt động của LĐLĐ ngày càng phát triển. Đồng thời, chú trọng quan tâm chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động… ”.

THANH THY

Chia sẻ bài viết