17/10/2018 - 07:36

Ngày Pháp luật trong Quân đội 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội (9-11), 5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã triển khai, tổ chức tốt các nội dung của công tác tuyên truyền pháp luật, quản lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ. Qua giúp đó cán bộ, chiến sĩ luôn có nhận thức tốt, quyết tâm cao trong chấp hành các quy định pháp luật...


Đại úy Bùi Như Phúc, Chính trị viên Đại đội Trinh sát tìm hiểu các luật để tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Đại đội Trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động khi có lệnh của thủ trưởng Bộ CHQS thành phố. Đơn vị đóng quân độc lập nên Ban Chỉ huy Đại đội thường xuyên tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, chiến sĩ thông qua Ngày văn hóa chính trị tinh thần tổ chức vào cuối tháng. Ban Chấp hành Chi đoàn Đại đội tổ chức lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… cho đoàn viên trong các buổi sinh hoạt lệ chi đoàn.

Nhờ đó, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, không có cá nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật đến mức phải xử lý. Đại úy Bùi Như Phúc, Chính trị viên Đại đội, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu nội dung tuyên truyền sát với thực tế tại đơn vị, phù hợp với từng đối tượng. Đơn vị vừa được Bộ CHQS thành phố trang bị một bộ máy chiếu nên thời gian tới chúng tôi sẽ ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt chính trị”.

Thực hiện Ngày Pháp luật giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT quận Ô Môn biết tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quận... Những năm qua, LLVT quận duy trì nền nếp Ngày Pháp luật định kỳ mỗi tháng 1 ngày. Hằng năm, Đảng ủy - Ban CHQS quận đều xây dựng kế hoạch công tác phối hợp PBGDPL; trong đó, xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện; gắn trách nhiệm thực hiện công tác PBGDPL nói chung, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nói riêng với trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy từ quận đến phường. Các cơ quan, đơn vị nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nên tổ chức thực hiện nghiêm túc, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT quận và nhân dân trên địa bàn.

Thượng tá Bùi Văn Minh, Chính trị viên Ban CHQS quận Ô Môn, cho biết: Ngày Pháp luật đang dần thấm sâu vào đời sống của cán bộ, chiến sĩ; trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý trong đời sống tinh thần của LLVT quận. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của LLVT quận đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ của  cán bộ, chiến sĩ; đấu tranh với các hành vi tiêu cực, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, phát huy dân chủ, vận động, thu hút cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật.

5 năm qua, Ban CHQS quận đã tổ chức PBGDPL được 60 cuộc, có 1.220 lượt đồng chí tham gia. Qua học tập, nhìn chung, cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân đã nắm được những nội dung cơ bản của các văn bản luật, các nghị định và thông tư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thời gian tới, Đảng ủy - Ban CHQS quận sẽ chủ động bố trí và kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền PBGDPL. Đồng thời, phối hợp với Phòng Tư pháp quận và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết