06/11/2010 - 11:15

Ngày 27-4 hàng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam

(TTXVN)- Ngày 4-11, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2008/QĐ-TTg, lấy ngày 27-4 hàng năm là “Ngày Kiến trúc Việt Nam” và sẽ lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm ngày này vào 27-4-2011.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, việc tổ chức Ngày Kiến trúc Việt Nam hàng năm phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của giới kiến trúc sư, các tầng lớp nhân dân, các nhà quản lý về kiến trúc - quy hoạch, các nhà đầu tư, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; có hình thức khen thưởng, biểu dương, khuyến khích các tài năng kiến trúc cống hiến cho Tổ quốc.

Chia sẻ bài viết