18/07/2022 - 17:32

Ngành Giáo dục TP Cần Thơ tập trung công tác chuyển đổi số 

(CT) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ðảng ủy Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TP Cần Thơ lãnh chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đạt được một số kết quả đáng kể. Nổi bật là việc thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, đã tổ chức ghi hình bài giảng cấp tiểu học phát sóng với hơn 450 tiết giảng; xây dựng trên 1.000 tiết giảng do giáo viên cốt cán thực hiện để dùng chung cho toàn thành phố và giới thiệu các nguồn video bài giảng có chất lượng; hỗ trợ 4.504 máy tính bảng và sim 3G phục vụ học trực tuyến cho học sinh khó khăn; triển khai đúng kế hoạch, đạt hiệu quả lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018...

Một buổi học trực tuyến của học sinh TP Cần Thơ trong học kỳ I năm học 2021-2022.

Trong 6 tháng cuối năm, Ðảng ủy sở tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; trong đó triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ÐT, Thành ủy, UBND thành phố và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất, y tế trường học; đảm bảo an toàn, an ninh trường học; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học... Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Ðề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố; Kế hoạch quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; Kế hoạch xây dựng phòng học tương tác thông minh và phòng học đa phương tiện; Kế hoạch xây dựng Hệ thống thư viện điện tử cho các trường phổ thông trên địa bàn thành phố;...

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết