01/09/2023 - 18:33

Ngành Giáo dục thành phố triển khai thực hiện các khoản thu năm học 2023-2024 

(CT) - Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc thực hiện các khoản thu năm học 2023-2024.

Theo đó, sau khi có văn bản của Trung ương, thành phố quy định về học phí năm học 2023-2024, Sở sẽ hướng dẫn triển khai thực hiện mức học phí năm học 2023-2024 đối với trẻ em, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Về các khoản thu vận động đóng góp trong các CSGD, đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS), thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDÐT của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT ban hành Ðiều lệ Ban đại diện CMHS. Trong đó, cần lưu ý các trường học phổ biến đến toàn thể CMHS nội dung Ðiều lệ Ban đại diện CMHS; làm rõ nhiệm vụ và quyền của CMHS, các thành viên tham gia Ban đại diện CMHS, giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng các CSGD, theo quy định tại Ðiều lệ Ban đại diện CMHS. Hiệu trưởng cùng với Trưởng ban đại diện CMHS trường thống nhất quyết định kế hoạch quản lý, sử dụng kinh phí của Ban đại diện CMHS theo đúng Ðiều 10 của Ðiều lệ Ban đại diện CMHS. Không quy định mức thu kinh phí ủng hộ bình quân cho CMHS. Các khoản ủng hộ của CMHS phải theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu, phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại cuộc họp toàn thể CMHS lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện CMHS trường.

Ban đại diện CMHS không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học để hỗ trợ cho các mục chi: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

B.NG


 

Chia sẻ bài viết