20/12/2019 - 08:18

Ngăn ngừa vi phạm trong Đảng 

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cờ Đỏ quan tâm công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Qua đó, ngăn ngừa vi phạm, giúp tổ chức đảng và ĐV khắc phục khuyết điểm, thi hành kỷ luật đảng viên (ĐV) vi phạm, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng bộ huyện Cờ Đỏ có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, với 3.050 ĐV. Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về công tác KT, GS, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ (CB), ĐV về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KT, GS. Trên cơ sở chương trình KT, GS toàn khóa, hằng năm, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã ban hành chương trình KT, GS sát thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tại Đảng bộ xã Thới Xuân, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liễu, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Công tác KT, GS của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã tập trung các nội dung về việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nghị quyết của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc chấp hành quy định những điều ĐV không được làm, việc thực hiện quy chế làm việc, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua KT, GS đã chấn chỉnh và yêu cầu một số chi bộ có giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, quản lý chặt chẽ ĐV; chấn chỉnh một số ĐV khắc phục tình trạng tham gia sinh hoạt lệ chi bộ không đúng quy định…

Đồng chí Lê Quốc Tuyển, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, nói: “Cùng với KT, GS thường xuyên, chúng tôi quan tâm theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin và dư luận liên quan đến các chi bộ và CB, ĐV. Qua đó, tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nhắc nhở các chi bộ và CB, ĐV kịp thời khắc phục nội dung bị phản ánh. Nhờ làm tốt công tác KT, GS, 5 năm qua, Đảng bộ chỉ có 1 ĐV vi phạm bị thi hành kỷ luật, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Ở Đảng bộ xã Đông Thắng, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã tăng cường công tác KT, GS. Nội dung KT, GS tập trung vào việc thực hiện nghị quyết năm của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chấp hành Quy định những điều ĐV không được làm, thu nộp đảng phí, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc chỉ đạo công tác vận động bảo hiểm y tế toàn dân… Mỗi nội dung này, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy chọn KT, GS 2-3 chi bộ.

Đồng chí Lê Thành Đô, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thắng, cho biết: Qua công tác KT, GS, nhiệm kỳ này, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ và ĐV khắc phục trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của cấp trên; phát huy vai trò nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV; yêu cầu cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Chị Đặng Ngọc Tranh, Công chức Văn phòng thống kê xã, bộc bạch: “Sự KT, GS và nhắc nhở thường xuyên của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã giúp chúng tôi luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, làm việc đúng thời gian quy định; tiếp xúc với nhân dân lịch sự, hướng dẫn thủ tục hành chính tận tình. Từ đó, tất cả hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân đều được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn”. Theo đồng chí Lê Thành Đô, nhờ tăng cường công tác KT, GS, những hạn chế của chi bộ và CB, ĐV đều được nhắc nhở, uốn nắn kịp thời nên nhiệm kỳ này Đảng bộ xã chỉ có  2 ĐV vi phạm bị thi hành kỷ luật.

Đồng chí Lê Thành Đô, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thắng, kiểm tra công chức bộ phận một cửa xã thực hiện nhiệm vụ.

Theo đồng chí Nguyễn Bá Tước, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cờ Đỏ, hằng năm, BTV Huyện ủy và UBKT Huyện ủy ban hành chương trình KT, GS sát với tình hình thực tế của Đảng bộ huyện. Trong đó, chú trọng KT, GS công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các quy định về nêu gương; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính… Nhờ tăng cường công tác KT, GS, trong nhiệm kỳ này, BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và cấp ủy, UBKT cơ sở đã phát hiện, chấn chỉnh nhiều tổ chức đảng và ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời; xử lý 48 ĐV vi phạm, xóa tên trong danh sách ĐV đối với 56 ĐV do bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí. Qua đó, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.  

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết