30/06/2012 - 09:42

Ngân hàng Nhà nước giảm 1% các mức lãi suất điều hành từ 1-7

Từ 1-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh giảm thêm 1% các mức lãi suất điều hành. Đây là nội dung chính trong quyết định số 1289/QĐ-NHNN được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành ngày 29/6 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 11%/năm xuống còn 10%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng giảm từ 12%/năm xuống 11%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 9%/năm xuống 8%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7 và thay thế Quyết định số 1196/QĐ-NHNN ngày 8-6-2012. Theo NHNN, việc giảm thêm 1% các mức lãi suất điều hành căn cứ trên cơ sở xu hướng giảm của lạm phát và điều kiện cung – cầu vốn của thị trường. Các chuyên gia nhận định, đây cũng là một trong những động thái nhằm tăng tính thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết