04/06/2017 - 19:14

Đảng bộ phường Thốt Nốt

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

Đến nay, các cấp ủy đảng phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ký cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua đó, CB, ĐV đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm cụ thể, tạo được sự chuyển biến trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu. Đây là kết quả bước đầu của Đảng bộ phường trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Lợi, Đảng ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phường, Đảng bộ phường có trên 98% ĐV tham gia học tập, quán triệt NQTW4, khóa XII; 2% ĐV do lớn tuổi, đau yếu không tham gia cũng được Đảng ủy phường cử CB đến hướng dẫn nghiên cứu. Qua đợt học tập, tất cả ĐV đều viết bài thu hoạch nghiêm túc, đề xuất nhiều biện pháp thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ phường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Lý Như Thảo, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng khu vực Long Thạnh A (bên phải) vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ cũng đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 khóa XII nghiêm túc. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Qua kiểm điểm, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã phân tích, chỉ ra công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số ít CB, ĐV chưa tự giác nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nên trong thực hiện còn hạn chế; một số CB, ĐV chưa sâu sát, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chưa nắm chắc tình hình trong lĩnh vực được phân công; vẫn còn một vài ĐV ý thức tổ chức kỷ luật kém, chưa thể hiện tính tiền phong, gương mẫu… Sau kiểm điểm, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ thời gian khắc phục. Đảng ủy cũng chỉ đạo tất cả CB, ĐV, kể cả CB ngoài Đảng ký cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chỉ thị, nghị quyết, Quy định của Đảng.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy, điểm nổi bật trong thực hiện NQTW4 khóa XII tại Đảng bộ phường Thốt Nốt là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đều nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu để CB cấp dưới và ĐV noi theo. Đồng chí Đỗ Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, bộc bạch: "Với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, tôi cam kết bản thân cũng như gia đình phải gương mẫu chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; tìm giải pháp để tham mưu Đảng ủy chỉ đạo xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Vai trò là Chủ tịch HĐND phường, tôi cam kết gần gũi với nhân dân, kịp thời nắm bắt nguyện vọng và các kiến nghị của nhân dân để đề xuất giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền". Là Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng khu vực Long Thạnh A hơn 8 năm nay, đồng chí Lý Như Thảo đã đạt được nhiều thành tích trong công tác, góp phần đưa các phong trào của khu vực vươn lên xếp ở vị trí nhất, nhì phường, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Lý Như Thảo nói: "Tôi cam kết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của người ĐV, quan tâm thực hiện các giải pháp hỗ trợ, chăm lo đời sống, phấn đấu cuối nhiệm kỳ giúp 30/30 hộ thoát nghèo…". Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường, khẳng định: "Sự nêu gương của người đứng đầu đã tạo hiệu ứng cho hầu hết CB, ĐV noi theo. Đội ngũ CB, công chức đã chỉnh đốn tác phong, giao tiếp; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; ra sức thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao".

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong CB, ĐV. Yêu cầu mỗi tập thể, CB, ĐV, công chức phường gắn việc thực hiện NQTW4 với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2017 và đưa phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào cuối năm nay.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết