02/10/2016 - 16:28

Nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của đảng viên

Cứ 9 giờ sáng ngày 10 hằng tháng, không đợi gửi thơ mời hay nhắc nhở, các đảng viên Chi bộ ấp Trường Thuận A, xã Trường Long, huyện Phong Điền tề tựu đông đủ về Nhà Văn hóa ấp dự họp lệ Chi bộ. Có đảng viên sức khỏe kém, có đảng viên đi làm xa vẫn tranh thủ về họp, gương mẫu chấp hành nhiệm vụ, phân công…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Bí thư Chi bộ ấp Trường Thuận A, lúc mới chia tách (năm 2007) Chi bộ chỉ có 8 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên đi đôi với nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên. Đến nay, Chi bộ có 15 đảng viên (trong đó có 2 đảng viên miễn sinh hoạt). Từ sau khi tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4), khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chi bộ đã nhận thấy rõ các mặt hạn chế, khuyết điểm như: công tác triển khai chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến dân còn chậm, chưa đầy đủ. Nguyên nhân là do một số cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể ấp chưa năng động, sáng tạo trong công tác triển khai, tuyên truyền, vận động quần chúng nên chưa mang lại hiệu quả, sự đồng thuận chưa cao. Thêm vào đó, công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát cán bộ chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Một số cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu… Bên cạnh đó, do trình độ, năng lực của một số đảng viên còn hạn chế, nên hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân còn hạn chế; công tác hướng dẫn, giải thích chủ trương, chính sách chưa thấu đáo. Qua phân tích nguyên nhân các mặt hạn chế, yếu kém, chi ủy cùng các đảng viên trong chi bộ đã bàn bạc, đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể.

Chi bộ ấp Trường Thuận A, họp phân công nhiệm vụ cho các đảng viên tham gia tổ chức bầu cử Trưởng ấp.

Để việc triển khai, thực hiện NQTW4 đạt kết quả tốt, Chi ủy chú trọng phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Chú Nguyễn Văn Sáu, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, đảng viên Chi bộ ấp Trường Thuận A, kể: "Đồng chí bí thư đóng vai trò là trung tâm đoàn kết, đã lãnh đạo chi bộ nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và quyết tâm khắc phục. Chi ủy gương mẫu thực hiện công tác tự phê bình và phê bình và gợi mở cho đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho cá nhân, tập thể, từ đó, chất lượng sinh hoạt Chi bộ nâng lên. Chi bộ cũng triển khai, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, thực hiện các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền". Chú Nguyễn Văn Chiến, đảng viên của chi bộ, cho biết thêm: "Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, các đảng viên thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, nhắc nhở, tự phê bình và phê bình đều đặn. Đầu tiên là các đồng chí trong Chi ủy, rồi đến các đảng viên có chức vụ, đảng viên không chức vụ. Những đảng viên nào có dư luận, hay dấu hiệu vi phạm đều được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời". Qua góp ý, rút kinh nghiệm, các đảng viên đã dần năng động, nhiệt tình, quan tâm hỗ trợ nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thông qua việc vận động người dân tham gia vào các tổ, nhóm kinh tế hợp tác, hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiết giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất..., đến nay, toàn ấp chỉ còn 4 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Chi bộ cũng tăng cường các biện pháp hỗ trợ, phân công các đoàn thể giúp đỡ phù hợp. Các đảng viên đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau của ấp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, góp phần lãnh đạo ấp hoàn thành các chỉ tiêu đề ra hằng năm.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp trong khắc phục khuyết điểm theo NQTW4, đến nay, vai trò, năng lực lãnh đạo của Chi bộ ấp Trường Thuận A được nâng lên rõ nét, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên nhiều mặt công tác, nhất là góp phần làm cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng lên.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết