30/01/2023 - 16:00

Năng động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nhân dân ấp Quy Lân 2, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh phấn khởi khi cây cầu kênh 6 Thước được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận tiện cho giao thương. Ðây là một trong những công trình thể hiện ý Ðảng hợp lòng dân và là một trong những kết quả tiêu biểu của xã trong hiện thực hóa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cầu kênh 6 Thước được UBND xã tặng Giấy khen. 

Cùng chúng tôi đi trên cầu kênh 6 Thước, ông Võ Văn Ửng, người dân trong ấp, chia sẻ: "Năm rồi, khi xã tổ chức xây dựng cây cầu này, 30 hộ dân trong cụm dân cư đã đồng tình đóng góp 150 triệu đồng và 300 ngày công để làm cầu. Bây giờ, có cầu bê tông mặt rộng 3,5m đi lại thuận tiện, an toàn, bà con ai nấy đều vui. Mỗi công trình khi thực hiện, xã đều tuyên tuyền giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích nên chúng tôi rất tin tưởng, đồng thuận và tình nguyện đóng góp".

Theo đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Ðảng ủy xã, hơn 2 năm qua, Ðảng ủy xã chỉ đạo UBND, các tổ chức chính trị - xã hội xã và các ấp huy động nhiều nguồn lực, phát huy nội lực của nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông. Ðến nay, xã đã huy động các nguồn lực được hơn 4 tỉ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 2 tỉ đồng xây dựng các cây cầu kênh 6 Thước, cầu kênh Hậu Láng Sen, cầu Kinh Ranh, cầu kênh Ông Cò, cầu Bảy Cải, cầu Cống 11, cầu Láng Sen; đường dãy 3, đường Hai Bộn và đường Cống 11 ở ấp Quy Lân 6 dài 2.700m mặt rộng 2,5-4m...

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Ðảng ủy xã chỉ đạo duy trì và mở rộng 1.842ha cánh đồng lớn; xây dựng và mở rộng các mô hình nuôi cá chạch lấu, nuôi cá sặc rằn, trồng rau sạch... Ðảng ủy xã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây 52 căn nhà Ðại đoàn kết, nhà tình thương, Mái ấm công đoàn, Nhà đồng đội tặng 52 hộ nghèo, hộ khó khăn, mỗi căn nhà được hỗ trợ từ 40-50 triệu đồng. Ông Nguyễn Minh Sang, hộ cận nghèo ở ấp Quy Lân 7, chia sẻ: "Năm rồi, gia đình tôi được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết khang trang. Hiện nay, không còn cảnh mưa tạt, gió lùa như trước". Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 60 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng so với năm 2020; xã chỉ còn 6 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,17%.

Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được Ðảng ủy xã chú trọng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng và của cấp ủy cấp trên được tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII và Kết luận số 01 khóa XIII về xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc bằng việc thường xuyên "tự soi, tự sửa" và thực hiện "Nhật ký làm theo Bác" trong họp lệ chi bộ hằng tháng... Ðảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, chăm bồi, tạo nguồn quần chúng ưu tú nên đã kết nạp được 31 đảng viên, đạt 62% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, nâng tổng số đảng viên của Ðảng bộ xã hiện nay lên 244 đồng chí. Ðảng bộ xã không có đảng viên biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Năm 2021 và 2022, Ðảng bộ xã Thạnh Quới được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", các tổ chức chính trị - xã hội xã đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhìn lại nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Quới đã đạt được những kết quả toàn diện. Ðây là nền tảng và niềm tin vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã đã đề ra, xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Chia sẻ bài viết