04/12/2023 - 09:20

Nâng chất đội ngũ cán bộ 

Anh Hồ Chí Hiếu, Công chức Tài chính - Kế toán xã Thới Tân, huyện Thới Lai vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Trung cấp lý luận chính trị. Các khóa đào tạo đã giúp anh nâng cao trình độ, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu UBND xã nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách. Anh Hiếu là 1 trong 939 cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) huyện Thới Lai được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong 15 năm qua.

Anh Hồ Chí Hiếu, CC tài chính - kế toán xã Thới Tân (ngồi) được đào tạo Thạc sĩ quản lý kinh tế đã thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Thới Tân, thực hiện Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23-12-2008 của Chính phủ, xã Thới Lai (cũ) chia tách một phần địa giới hành chính thành lập xã Trường Thắng, phần còn lại 1.762ha diện tích tự nhiên và 6.600 nhân khẩu được đổi tên thành xã Thới Tân. Những năm đầu chia tách địa giới hành chính, đội ngũ CB, CC, VC xã đa phần chỉ tốt nghiệp THPT, rất ít người có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị trung cấp. Xác định CB, CC, VC có vai trò quyết định đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, 15 năm qua, Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng, từng bước xây dựng đội ngũ chuẩn chất, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng ủy xã chú trọng lựa chọn CB có triển vọng phát triển, ưu tiên lựa chọn CB nữ và CB trẻ đưa vào quy hoạch. Hằng năm, Đảng ủy xã rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những CB không đủ tiêu chuẩn và bổ sung những CB đủ chuẩn. Nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, các nhiệm kỳ đại hội và bầu cử, đội ngũ cấp ủy, CB lãnh đạo, quản lý của xã bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, năng lực, trong đó tỷ lệ nữ luôn chiếm trên 25%, trẻ (dưới 40 tuổi) luôn trên 40%.

Cùng với thực hiện tốt công tác quy hoạch, 15 năm qua, Đảng ủy xã Thới Tân đã tạo điều kiện, cử hằng trăm lượt CB, CC, VC đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh, tin học, ngoại ngữ... Chị Lê Thị Bích Chương, CB thủ quỹ - công đoàn - thi đua, khen thưởng xã, chia sẻ: "Tôi vào làm việc tại xã năm 2014. Quá trình công tác, tôi được Đảng ủy, UBND xã tạo điều kiện học đại học kế toán, cử đi học trung cấp lý luận chính trị. Nhờ đó, tôi bổ sung thêm kiến thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Hiện nay, tôi được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao". Đáng chú ý, Đảng ủy và UBND xã tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ tịch UBND xã và 3 CC học Thạc sĩ các ngành quản lý kinh tế, trắc địa bản đồ. Anh Hồ Chí Hiếu, CC tài chính - kế toán xã, khẳng định: "Tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ quản lý kinh tế năm 2022, tôi đã nâng cao kiến thức chuyên môn, tham mưu giúp UBND xã quản lý tốt về kinh tế, phát triển nguồn thu ngân sách, chi ngân sách chặt chẽ".  

Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đến nay, tất cả CB, CC, VC xã đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, hầu hết trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Trình độ CB, CC, VC được nâng cao đã thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Điều này thể hiện rõ nhất là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đã hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao để được công nhận đạt chuẩn cuối năm nay, hộ nghèo chỉ còn 0,25% và thu nhập bình quân đầu người mỗi năm tăng 10%, đến năm 2023 đạt 71 triệu đồng/người…

Theo đồng chí Hứa Hồng Tươi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, qua 15 năm thành lập huyện Thới Lai, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án về nâng cao chất lượng đội ngũ CB, chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm CB. Nhờ vậy, mỗi nhiệm kỳ cấp ủy huyện đều bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, trong đó tỷ lệ nữ luôn chiếm từ 25% trở lên, trẻ (dưới 40 tuổi) luôn chiếm trên 15%. Mỗi nhiệm kỳ, cấp ủy cơ sở đều bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, trong đó tỷ lệ nữ chiếm từ 35% trở lên, tỷ lệ trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm từ 40% trở lên. Huyện ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện đã tạo điều kiện và cử 939 CB, CC, VC đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Đến nay, hầu hết CB, CC, VC các cấp trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó cấp huyện có trên 17% trình độ thạc sĩ, trên 30% có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trên 60% có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

"Trình độ mọi mặt và chất lượng đội ngũ CB, CC, VC được nâng lên, đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng huyện Thới Lai ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân" - đồng chí Hứa Hồng Tươi khẳng định.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

Chia sẻ bài viết