20/03/2018 - 21:59

Nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư xây dựng cơ bản

(CT)- Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tại hội nghị Tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018 vào sáng 20-3.

Chủ tịch Võ Thành Thống yêu cầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư phải  giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 từ 96% trở lên. Cần tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện, chủ đầu tư để làm tốt công việc chuyên môn, nghiệp vụ như thẩm định, trình duyệt các dự án, đảm bảo kế hoạch vốn, triển khai thực hiện dự án kịp thời, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chậm xử lý hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các Ban quản lý dự án cấp thành phố và quận, huyện để đảm bảo năng lực quản lý các dự án. Đối với các cơ quan được giao làm chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh; đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án; tăng cường công tác quản lý tạm ứng, thu hồi tạm ứng theo quy định; quản lý hồ sơ quyết toán dự án, quản lý tốt chi phí đầu tư xây dựng theo đúng các quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; gắn với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, năm 2018, thành phố đặt mục tiêu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội 61.000 tỉ đồng, tăng 9,8% so với ước thực hiện năm 2017. Tổng nguồn vốn bố trí đầu tư công trên 5.918 tỉ đồng, trong đó, kế hoạch vốn thực hiện trên 5.273 tỉ đồng. Đến ngày 15-3, kế hoạch vốn thực hiện đã bố trí theo các quyết định của thành phố là 4.511,9 tỉ đồng. Giá trị giải ngân đạt 13,9% kế hoạch. Thành phố phấn đấu đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2018 phải đạt từ 96% trở lên.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết