23/07/2015 - 08:49

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xứng tầm là hạt nhân lãnh đạo trong các doanh nghiệp

 

Hôm nay, ngày 23-7-2015, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) TP Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. 238 đại biểu đại diện cho 3.631 đảng viên trong Đảng bộ Khối được triệu tập dự ĐH. Các đại biểu sẽ tập trung đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ qua; thảo luận quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đảng và đoàn thể của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trước thềm ĐH, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối DN đã trả lời phỏng vấn Báo Cần Thơ xung quanh vấn đề này.

* Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối DN đã có những đóng góp gì đối với sự phát triển của các DN?

- Đảng bộ Khối DN TP Cần Thơ có 93 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong các DN nhà nước, DN cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài… Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo các cấp ủy cơ sở cùng lãnh đạo DN thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra các giải pháp hiệu quả lãnh đạo DN khai thác tối đa mọi lợi thế để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đảng ủy Khối thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các DN để tổng hợp báo cáo đề xuất Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho DN về các thủ tục hành chính, chính sách vay vốn, ưu đãi thuế... Song song đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cơ sở trong các DN đã tăng cường lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của người lao động về âm mưu của các thế lực thù địch, củng cố và xây dựng lực lượng tự vệ doanh nghiệp vững mạnh; đề nghị lãnh đạo các DN thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật, quan tâm cải thiện môi trường làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong DN… Với những nỗ lực ấy, Đảng ủy Khối DN và các cấp ủy cơ sở đã góp phần vào sự phát triển của các DN. Trong nhiệm kỳ, ước tính doanh thu của các DN tăng bình quân khoảng 15%/năm, lợi nhuận tăng bình quân khoảng 30%/năm. An ninh trật tự trong các DN được giữ vững ổn định; công tác phòng chống cháy, nổ được thực hiện tốt; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được quan tâm, làm cho người lao động an tâm gắn bó với DN...

* Công tác xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong các DN đạt được những kết quả nổi bật gì trong 5 năm qua, thưa đồng chí?

- Nhiệm kỳ qua, BTV Đảng ủy Khối đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động trong các DN. Hình thức, phương pháp triển khai các chỉ thị, nghị quyết cũng được đổi mới phù hợp với đặc điểm, điều kiện của các DN. Đối với những đảng bộ cơ sở có dưới 50 đảng viên thì tập trung về Đảng ủy Khối triển khai. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt từ 96,8% - 99,03%. BTV Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố, kiện toàn TCCSĐ phù hợp với tính chất, yêu cầu và nhiệm vụ của từng loại hình DN; kịp thời nắm bắt những khó khăn của TCCSĐ và có định hướng chỉ đạo giải quyết một số việc mới phát sinh từ thực tiễn đối với công tác xây dựng đảng ở cơ sở. BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Qua đó, BTV Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên đã khắc phục được các hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành Quy định những điều Đảng viên không được làm và khắc phục được hạn chế, khuyết điểm trong việc học tập nghị quyết của Đảng, việc sinh hoạt đảng..., từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Hàng năm có trên 94% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 1.277 đảng viên (đạt 106,42% chỉ tiêu đề ra). Các cấp ủy đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, trên cơ sở đó đã cử 59 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị - hành chính, 80 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng từng bước đi vào chiều sâu, chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn ngừa và chấn chỉnh những tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý kỷ luật 51 đảng viên và 3 tổ chức đảng vi phạm. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh trong các DN được các cấp ủy đảng quan tâm và ngày càng hoạt động hiệu quả, tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các DN.

Các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng Giấy khen. Ảnh: ANH DŨNG

* Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Khối còn có những hạn chế, khó khăn gì cần tiếp tục khắc phục, thưa đồng chí?

- Đảng ủy Khối thẳng thắn nhìn nhận nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự chủ động cùng với lãnh đạo DN tham gia xây dựng kế hoạch và các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Một số DN sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, nhưng cấp ủy nơi đó chậm có giải pháp cùng lãnh đạo DN để khắc phục. Việc lãnh đạo sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của một số cấp ủy cơ sở chưa kịp tiến độ kế hoạch đề ra. Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức việc triển khai quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thật sự đi vào chiều sâu; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI chưa mang lại kết quả như mong muốn. Một số cấp ủy thực hiện chưa nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định; chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy trong lãnh đạo, quản lý điều hành; chưa quan tâm công tác kiểm tra, giám sát. Việc phát triển và xây dựng tổ chức đảng và tổ chức đoàn trong DN tư nhân còn hạn chế...

* Về dự kiến các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ trình ĐH quyết định có những điểm nổi bật gì, thưa đồng chí?

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xác định mục tiêu của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh; phát huy dân chủ của tập thể người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập quốc tế ngày càng có hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động...

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra giải pháp chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo DN tập trung khắc phục khó khăn; đổi mới dây chuyền công nghệ; thực hiện đổi mới quản trị, tái cấu trúc sắp xếp DN; bổ sung các biện pháp phù hợp với điều kiện và khả năng của DN trong tình hình mới. Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các DN, tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết các DN trong khối và các DN ngoài thành phố, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Định kỳ Đảng ủy Khối nắm bắt tình hình, tổng hợp những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị của DN để báo cáo và đề xuất Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho DN. Đảng ủy Khối cùng cấp ủy cơ sở trong các DN tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ để tạo điều kiện cho DN phát triển sản xuất kinh doanh; hướng dẫn lãnh đạo các DN thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trong doanh nghiệp phát động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của DN.

Song song đó, Đảng ủy Khối lãnh đạo tăng cường các mặt của công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng đảng. Chủ động phối hợp với quận, huyện và các ban, ngành, đoàn thể thành phố thành lập tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong các DN khu vực ngoài nhà nước. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc phù hợp và giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổ chức đảng với lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trong DN phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần đưa DN ngày càng phát triển.

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết